Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук?

Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук?

Сэмплирането на звук или семплирането на музика е широко използвана понастоящем техника, при която звуковите фрагменти се копират по електронен път, за да се използват, често в модифицирана форма, в ново (музикално) произведение, обикновено с помощта на компютър. Въпреки това звуковите фрагменти могат да бъдат обект на различни права, в резултат на което […]

Още
Кога се изисква адвокат?

Кога се изисква адвокат?

Получили сте покана и скоро трябва да се явите пред съдията, който ще се произнесе по делото ви, или може да искате сами да започнете процедура. Кога е избор наемането на адвокат, който да ви помогне в правния ви спор, и кога наемането на адвокат е задължително? Отговорът […]

Още
Какво прави адвокат?

Какво прави адвокат?

Щети, понесени от ръцете на някой друг, арестувани от полицията или искащи да отстояват вашите права: различни случаи, в които съдействието на адвокат със сигурност не е излишен лукс, а в граждански дела дори задължение. Но какво точно прави адвокат […]

Още
временен договор

Обезщетение при преход за трудов договор: Как работи?

При определени обстоятелства служител, чийто трудов договор изтича, има право на законово определено обезщетение. Това се нарича още плащане за преход, което има за цел да улесни прехода към друга работа или за евентуално обучение. Но какви са правилата относно това преходно плащане: кога е […]

Още
Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете?

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете?

Клауза за неконкуренция, регламентирана в чл. 7: 653 от Гражданския кодекс на Холандия, е широкомащабно ограничение на свободата на избор на работа на служителя, което работодателят може да включи в трудов договор. В крайна сметка това позволява на работодателя да забрани на служителя да влиза в услугата на друга компания, […]

Още
Законът за несъстоятелността и неговите процедури

Законът за несъстоятелността и неговите процедури

По -рано написахме блог за обстоятелствата, при които може да се образува фалит и как протича тази процедура. Освен фалита (регламентиран в дял I), Законът за несъстоятелността (на холандски Faillissementswet, наричан по -долу „Fw“) има още две процедури. А именно: мораториумът (дял II) и дългът […]

Още
Общи условия за покупка: B2B

Общи условия за покупка: B2B

Като предприемач редовно сключвате споразумения. Също и с други компании. Общите условия често са част от споразумението. Общите условия регламентират (правни) субекти, които са важни във всяко споразумение, като условия за плащане и задължения. Ако като предприемач вие […]

Още
Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Холандия

Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Холандия

Може ли съдебно решение, издадено в чужбина, да бъде признато и/или изпълнено в Холандия? Това е често задаван въпрос в правната практика, който редовно разглежда международни страни и спорове. Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Доктрината за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения е доста сложна поради […]

Още
Всичко за споразумението за печалба

Всичко за споразумението за печалба

Има много неща, които трябва да имате предвид при продажбата на бизнес. Един от най-важните и най-трудните елементи често е продажната цена. Тук преговорите могат да затънат, например, защото купувачът не е готов да плати достатъчно или не е в състояние да получи достатъчно финансиране. Един от […]

Още
Какво е законно сливане?

Какво е законно сливане?

От сливането става ясно, че сливането на акции включва прехвърляне на акции на сливащите се дружества. Терминът сливане на активи също е показателен, тъй като определени активи и пасиви на дадено дружество се поемат от друга компания. Терминът законно сливане се отнася до единствената правно регламентирана форма [...]

Още
Развод с деца: комуникацията е ключова

Развод с деца: комуникацията е ключова

След като бъде взето решението за развод, има какво още да се уреди и по този начин да се обсъди. Развеждащите се партньори обикновено попадат в емоционални влакчета, което затруднява постигането на разумни споразумения. Още по-трудно е, когато участват деца. Заради децата вие сте [...]

Още
Подайте жалба за съда

Подайте жалба за съда

Важно е да имате и да поддържате доверие в съдебната власт. Ето защо можете да подадете жалба, ако смятате, че съд или член на съдебния състав не се е отнасял правилно с вас. Трябва да изпратите писмо до борда на този съд. Вие […]

Още
Постановление по делото за климата срещу Shell

Постановление по делото за климата срещу Shell

Решението на Окръжния съд в Хага по делото Milieudefensie срещу Royal Dutch Shell PLC (наричано по-долу „RDS“) е крайъгълен камък в съдебните спорове относно климата. За Холандия това е следващата стъпка след новаторското потвърждение на решението на Urgenda от Върховния съд, където държавата [...]

Още
Споразумение за дарител: Какво трябва да знаете?

Споразумение за дарител: Какво трябва да знаете?

Има няколко аспекта на раждането на дете с помощта на донор на сперма, като например намиране на подходящ донор или процес на осеменяване. Друг важен аспект в този контекст са правните отношения между страната, която иска да забременее чрез инсеминация, всички партньори, донор на сперма [...]

Още
Прехвърляне на ангажимент

Прехвърляне на ангажимент

Ако планирате да прехвърлите компания на друг или да поемете нечия друга фирма, може да се чудите дали това поемане се отнася и за персонала. В зависимост от причината, поради която компанията се поема и как се извършва поглъщането, това може или може да [...]

Още
Лицензионното споразумение

Лицензионното споразумение

Правата на интелектуална собственост съществуват, за да защитят вашите творения и идеи от неразрешено използване от трети страни. Въпреки това, в определени случаи, например, ако искате вашите творения да се експлоатират комерсиално, може да искате други да могат да го използват. Но колко права искате да дадете [...]

Още
Ролята на надзорния съвет по време на криза

Ролята на надзорния съвет по време на криза

В допълнение към нашата обща статия за Надзорния съвет (наричана по-нататък „SB“), ние бихме искали да се съсредоточим и върху ролята на SB по време на криза. По време на криза защитата на приемствеността на компанията е по-важна от всякога, така че трябва да се правят важни съображения. […]

Още
Надзорният съвет

Надзорният съвет

Надзорният съвет (наричан по-долу „SB“) е орган на BV и NV, който има надзорна функция по отношение на политиката на управителния съвет и общите въпроси на дружеството и свързаното с него предприятие (член 2: 140/250, параграф 2 на нидерландския граждански кодекс („DCC“). Целта на […]

Още
Тънкостите на законната двустепенна компания

Тънкостите на законната двустепенна компания

Законоустановеното двустепенно дружество е специална форма на дружество, която може да се прилага за NV и BV (както и за кооперацията). Често се смята, че това се отнася само за международно действащи групи с част от тяхната дейност в Холандия. Това обаче не е задължително да […]

Още
Превантивно попечителство: кога е допустимо?

Превантивно попечителство: кога е допустимо?

Полицията ли ви задържа с дни и сега ли се чудите дали това се прави стриктно от книгата? Например, защото се съмнявате в легитимността на основанията им за това или защото смятате, че продължителността е била твърде голяма. Съвсем нормално е вие, или [...]

Още
Бившият партньор, имащ право на издръжка, не иска да работи

Бившият партньор, имащ право на издръжка, не иска да работи

В Холандия издръжката е финансов принос за разходите за живот на бившия партньор и всички деца след развод. Това е сума, която получавате или трябва да плащате ежемесечно. Ако нямате достатъчно доходи, за да се издържате, имате право на [...]

Още
Какви са вашите права като наемател?

Какви са вашите права като наемател?

Всеки наемател има правото има две важни права: правото да се наслаждава на живот и правото на защита под наем. Когато обсъдихме първото право на наемателя във връзка със задълженията на наемодателя, второто право на наемателя дойде в отделен блог за [...]

Още
Защита под наем Изображение

Защита под наем

Когато наемете квартира в Холандия, вие автоматично имате право да наемете защита. Същото се отнася и за вашите сънаематели и наематели. По принцип защитата под наем включва два аспекта: защита на цената на наема и защита под наем срещу прекратяване на договора за наем в смисъл, че наемодателят не може просто [...]

Още
Разводът в 10 стъпки

Разводът в 10 стъпки

Трудно е да се реши дали да се разведе. След като сте решили, че това е единственото решение, процесът наистина започва. Трябва да се уредят много неща и това също ще бъде емоционално труден период. За да ви помогнем по пътя, ние ще ви дадем [...]

Още
Кандидатстване за разрешение за работа в Холандия

Кандидатстване за разрешение за работа в Холандия. Това е, което вие като гражданин на Обединеното кралство трябва да знаете.

До 31 декември 2020 г. всички правила на ЕС бяха в сила за Обединеното кралство и гражданите с британска националност можеха лесно да започнат работа в холандски компании, т.е. без разрешение за пребиваване или работа. Когато обаче Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 декември 2020 г., ситуацията се промени. […]

Още
Задължения на наемодателя Изображение

Задължения на наемодателя

Договорът за наем има различни аспекти. Важен аспект на това е наемодателят и задълженията, които той има към наемателя. Отправната точка по отношение на задълженията на наемодателя е „удоволствието, което наемателят може да очаква въз основа на договора за наем“. В крайна сметка задълженията [...]

Още
Какво трябва да направите, ако не можете да изпълнявате задълженията си за издръжка? Образ

Какво трябва да направите, ако не можете да изпълнявате задълженията си за издръжка?

Издръжката е надбавка за бивш съпруг и деца като принос за издръжка. Лицето, което трябва да плати издръжка, се нарича още длъжник за издръжка. Получателят на издръжка често се нарича лице, което има право на издръжка. Издръжката е сума, която вие [...]

Още
Конфликт на интереси на режисьора Изображение

Конфликт на интереси на режисьора

По всяко време директорите на дадена компания трябва да се ръководят от интереса на компанията. Ами ако директорите трябва да вземат решения, които включват техните лични интереси? Какъв интерес надделява и какво се очаква да направи режисьорът в такава ситуация? Кога има конфликт на [...]

Още
Промяна в данъка върху трансфера: стартери и инвеститори обръщат внимание! Образ

Промяна в данъка върху трансфера: стартери и инвеститори обръщат внимание!

2021 е година, в която няколко неща ще се променят в областта на законодателството и регулациите. Такъв е случаят и по отношение на данъка върху трансфера. На 12 ноември 2020 г. Камарата на представителите одобри законопроект за корекция на данъка върху трансфера. Целта на това [...]

Още
Запазване на заглавието Изображение

Задържане на собствеността

Според Гражданския кодекс собствеността е най-изчерпателното право, което човек може да има върху дадено благо. На първо място, това означава, че другите трябва да зачитат собствеността на този човек. В резултат на това право зависи от собственика да определи какво ще се случи с неговите стоки. За […]

Още
Преразглеждане на NV-закона и съотношението мъже / жени Изображение

Преразглеждане на NV-закона и съотношението мъже / жени

През 2012 г. законът за BV (частно дружество) беше опростен и направен по-гъвкав. С влизането в сила на Закона за опростяване и гъвкавост на закона за акционерите, акционерите получиха възможност да регулират своите взаимоотношения, така че беше създадено повече място за адаптиране на структурата на дружеството [...]

Още
Защита на търговските тайни: Какво трябва да знаете? Образ

Защита на търговските тайни: Какво трябва да знаете?

Законът за търговската тайна (Wbb) се прилага в Холандия от 2018 г. Този закон прилага Европейската директива за хармонизиране на правилата за защита на неразкритото ноу-хау и бизнес информация. Целта на въвеждането на европейската директива е да се предотврати фрагментацията на правилата във всички [...]

Още
Сурогатно майчинство в Холандия Изображение

Сурогатно майчинство в Холандия

Бременността, за съжаление, не е нещо разбираемо за всеки родител с желание да има деца. В допълнение към възможността за осиновяване, сурогатното майчинство може да бъде опция за предвидения родител. В момента сурогатното майчинство не се регулира от закона в Холандия, което прави правния статут [...]

Още
Международно изображение на сурогатното майчинство

Международно сурогатно майчинство

На практика предвидените родители все повече избират да започнат програма за сурогатно майчинство в чужбина. Те могат да имат различни причини за това, всички те са свързани с несигурното положение на предвидените родители съгласно холандското законодателство. Те са разгледани накратко по-долу. В тази статия обясняваме, че възможностите в чужбина могат да [...]

Още
Родителски авторитет Изображение

Родителски авторитет

Когато се роди дете, майката на детето автоматично има родителска власт над детето. Освен в случаите, когато самата майка все още е непълнолетна по това време. Ако майката е омъжена за своя партньор или има регистрирано партньорство по време на раждането на детето, [...]

Още
Law & More B.V.