В НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕТОСТ
ИСКАНЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

НАШИТЕ ПРАВОМОЩНИЦИ СА СПЕЦИАЛИСТИ В ДУШНО ЗАКОН

Проверени Ясно.

Проверени Лично и лесно достъпно.

Проверени Вашите интереси на първо място.

Лесно достъпен

Лесно достъпен

Law & More се предлага от понеделник до петък
от 08:00 до 22:00 часа и през почивните дни от 09:00 до 17:00 часа

Добра и бърза комуникация

Добра и бърза комуникация

Нашите адвокати се вслушват във вашия случай и излизат
с подходящ план за действие

Личен подход

Личен подход

Нашият метод на работа гарантира, че 100% от нашите клиенти
препоръчват ни и че сме оценени средно с 9.4

Трудов договор

Трудов договор е писмен договор, съдържащ всички споразумения между работодател и служител. Споразумението съдържа всички права и задължения и за двете страни.

Понякога може да има липса на яснота дали има или не трудов договор. Според закона трудовият договор е споразумение, при което едната страна, служителят, се задължава да извърши работа за определен период от време в услугата на другата страна, работодателя, и получава заплащане за тази работа. В това определение са разграничени пет основни елемента:

 • служителят трябва да изпълнява работа;
 • работодателят трябва да изплаща заплата за работата;
 • работата трябва да се извършва за определен период от време;
 • трябва да има отношения на власт;
 • служителят трябва сам да извърши работата.

Образ на Том Мевис

Том Мевис

УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР / АДВОКАТ

tom.meevis@lawandmore.nl

Адвокатска кантора в Eindhoven намлява Amsterdam

Корпоративен юрист

"Law & More адвокати
участват и могат да съчувстват
с проблема на клиента”

Видове трудови договори

Има различни видове трудови договори и видът зависи от трудовото правоотношение между работодател и служител. Работодателят и служителят могат да сключват срочен трудов договор или договор за неопределено време.

Трудов договор за определен срок

В случай на срочен трудов договор крайната дата на договора е фиксирана. Друг вариант е работодателят и служителят да се съгласят да сключат трудово правоотношение за определен период от време, например за продължителността на определен проект. След това договорът се прекратява автоматично, когато проектът бъде прекратен.

Какво казват клиентите за нас

[show-testimonials orderby='menu_order' order='DESC' limit='1′ pagination='on' layout='grid' options='theme:none,info-position:info-below,text-alignment:center, columns:1,filter:none,rating:on,quote-content:short,charlimitextra:(…),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image- линк:on']

Нашите адвокати са готови да ви помогнат:

Office Law & More

Работодателят може да предложи срочен трудов договор на служител с максимум три пъти в период до 24 месеца. Ако между срочните трудови договори има период, по време на който няма трудов договор и този период има максимум 6 месеца, тогава времето между договорите все пак се отчита при изчисляването на 24-месечния период.

Прекратяване на срочен трудов договор

Трудовият трудов договор приключва със закон. Това означава, че договорът евтоматично се прекратява в уговорения момент, без да се налага да предприемате каквито и да било действия. Работодателят трябва да информира служителя писмено един месец предварително дали трудовият договор ще бъде удължен или, ако е така, при какви условия. Трудовият трудов договор обаче трябва да бъде прекратен, ако страните са се споразумели за това или ако това се изисква от закона.

Трудовият трудов договор може да бъде прекратен само преждевременно, т.е. преди изтичането на срока на трудовия договор, ако това е договорено писмено от двете страни. Ето защо е препоръчително винаги да се включва временна клауза за прекратяване с предизвестие в срочен трудов договор.

Търсите правна помощ при съставяне на срочен трудов договор? Юристите на Law & More са на ваше разположение.

Трудов договор за неопределен срок

Трудов договор за неопределен период от време също се нарича постоянен трудов договор. Ако няма споразумение за периода, за който ще бъде сключен договорът, трудовият договор се приема за неопределен период от време. Този вид трудов договор продължава, докато не бъде прекратен.

Прекратяване на трудов договор за неопределен срок

Важна разлика във връзка с срочен трудов договор е методът на прекратяване. Необходимо е предварително уведомление за прекратяване на трудов договор за неопределен период от време. Работодателят може да подаде заявление за разрешение за уволнение в UWV или да поиска от подрайонен съд да развали договора. За това обаче е необходима валидна причина. Ако работодателят получи разрешение за уволнение, той трябва да прекрати трудовия договор с надлежно спазване на приложимия срок на предизвестие.

Причини за прекратяване на трудов договор за неопределен срок

Работодателят може да уволни служител само ако има основателни причини да го направи. Следователно трябва да има разумно основание за уволнение. По-долу са най-честите форми на уволнение.

Уволнение по икономически причини

Ако обстоятелствата във фирмата на работодателя са достатъчно основателни, за да поискате уволнение на служител, това се нарича уволнение по икономически причини. Могат да се прилагат различни икономически причини:

 • лошо или влошено финансово състояние;
 • намаляване на работата;
 • организационни или технологични промени в компанията;
 • прекратяване на дейността;
 • преместване на фирмата.

Трудов договорНефункционално уволнение

Уволнението поради дисфункция означава, че служителят не отговаря на изискванията за работа и е неподходящ за работата си. На служителя трябва да е ясно какво, според мнението на работодателя, трябва да се подобри по отношение на неговото функциониране. Като част от процеса на подобрение трябва редовно да се провеждат интервюта за изпълнение с служителя. Трябва да се обмисли предлагането на курсове или коучинг от трета страна за сметка на работодателя. Докладите трябва да се правят от интервютата и да се включват в кадровото досие на служителя. Освен това на служителя трябва да се предостави достатъчно време, за да подобри работата си.

Незабавно уволнение

В случай на незабавно уволнение работодателят прекратява трудовия договор на служителя с незабавно действие, т.е. без предизвестие. Работодателят трябва да има спешна причина за това и уволнението трябва да бъде дадено „незабавно“. Това означава, че работодателят трябва незабавно да уволни служителя в момента, в който спешната причина е ясна. Причината за уволнението трябва да бъде посочена едновременно с уволнението. Следните причини могат да се считат за спешни:

 • кражба;
 • присвояване;
 • малтретиране;
 • груба обида;
 • не пази бизнес тайни.

Оставка по взаимно съгласие

Ако работодателят и служителят се споразумеят за прекратяване на трудовия договор, споразуменията между двете страни се уреждат в споразумение за уреждане. В този случай трудовият договор приключва по взаимно съгласие. Работодателят не е длъжен да иска разрешение от UWV или подрайонен съд за прекратяване на трудовия договор.

Имате ли въпроси относно трудов договор? Потърсете правна помощ от Law & More.

Искате ли да знаете какво Law & More може да направи за вас като адвокатска кантора в Eindhoven намлява Amsterdam?
След това се свържете с нас на телефон +31 40 369 06 80 или изпратете имейл на:
г-н. Том Meevis, адвокат на Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
г-н. Максим Ходак, адвокат на & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More