опровержение

Информацията, предоставена на Law & More Уебсайтът на BV е единствено предназначен да служи като обща информация. От тази информация не могат да се получат права. Law & More BV не може да бъде държан и не носи отговорност за вреди, произтичащи от или в резултат на непълна и / или неточна информация, предоставена на уебсайта. Информацията е изпратена до Law & More BV чрез електронна поща или формата за контакт на уебсайта на Law & More BV не е сигурна и няма да се счита за поверителна.