Публично и общодостъпно разкриване на регистрацията

(в съответствие с член 35б, параграф 1 от Правилника за юридическата професия)

Том Мевис

Том Meevis е регистрирал следните правни области в регистъра на правните зони на адвокатската колегия в Нидерландия:

• Дружествено право
• Лично и семейно право
• Наказателно право
• Закон за заетостта

Според стандартите на адвокатската колегия на Нидерландия регистрацията го задължава да получава десет кредита за обучение годишно във всяка от регистрираните правни области.

Максим Ходак

Maxim Hodak е регистрирал следните правни области в регистъра на правните зони на адвокатската колегия в Нидерландия:

Дружествено право

Според стандартите на адвокатската колегия на Нидерландия регистрацията го задължава да получава десет кредита за обучение годишно във всяка от регистрираните правни области.