Нашият блог

Law and More – Статии и новини

Обжалване в наказателното право

Какво е обжалване в наказателното право? Всичко, което трябва да знаете

At Law & More, често получаваме въпроси относно обжалванията в наказателното право. Какво точно включва? Как работи? В този блог обясняваме процеса на обжалване в наказателното право. Какво е обжалване? В Холандия имаме съдилища, апелативни съдилища и Върховен съд. Първо прокурорът

Прочети повече »
Колко време отнема един развод?

Колко време отнема един развод? Открийте стъпките и сроковете на процеса на развод

Разводът е дълбоко събитие в живота на всеки, който е засегнат от него. Често това е емоционален и сложен процес, който протича по различен начин при всяка двойка. Разбирането на стъпките и времето, което отнема всяка фаза, може да ви помогне да се подготвите по-добре за процедурата по развод и да имате реалистични очаквания за процеса. Този блог предоставя

Прочети повече »
Развод без сътрудничество

Развод без съдействието на партньора: вашето ръководство за гладко споразумение

Започването на развод никога не е лесно, особено когато партньорът ви реши да не сътрудничи. Искате развод, но партньорът ви не е съгласен. Това може да се случи по различни причини, като например разногласия относно развода или ситуации, при които комуникацията е напълно прекъсната. Въпреки това можете да продължите с развода без тяхното съгласие. Вие и а

Прочети повече »

Третиране на нарушенията по пътищата от наказателното и административното право

Заподозрян ли сте в извършване на пътно нарушение съгласно Закона за движение по пътищата от 1994 г. (WVW 1994)? Тогава е важно да знаете какви стъпки можете да предприемете и как най-добре да се защитите. В този блог обясняваме какво означава двупосочната система, какви са мерките на Прокуратурата (ОМ) и Централното управление за

Прочети повече »

Обезщетение в наказателния процес

Претърпели ли сте щети в резултат на престъпление? Знаете ли, че можете да поискате обезщетение не само в граждански, но и в рамките на наказателен процес? Важно е да знаете правата си и как да получите обезщетение за щети. В Холандия Наказателно-процесуалният кодекс (Sv) позволява на жертвите на престъпления да

Прочети повече »

Нарцисизъм и семейно право

Нарцисизмът е разстройство на личността, което може да има дълбоки и често разрушителни ефекти върху семейните отношения. Първоначално нарцисистите могат да изглеждат очарователни и убедителни, но истинската им същност излиза наяве, след като са се привързали към вас чрез например брак, дете или съвместен бизнес. Нарцисистът продължава и никога не се променя.

Прочети повече »

Онлайн казината

Law & More съветва потребителите, които срещат правни проблеми по време или след участие в (онлайн) хазартни игри. На практика печеленето на пари в казино често е по-лесно от получаването на спечелените суми. Много играчи откриват, че казината не винаги изплащат бързо, а понякога и не. Тези забавяния могат да бъдат разочароващи и

Прочети повече »
Случай в Холандия

Криминално дело в Холандия

В наказателното производство срещу обвиняемия се води дело от Прокуратурата (ОМ). ОМ се представлява от прокурор. Наказателното производство обикновено започва от полицията, след което прокурорът решава дали да преследва заподозрения. Ако прокурорът продължи да преследва заподозрения, делото приключва

Прочети повече »
Възражение или жалба срещу решението на IND

Възражение или жалба срещу решението на IND

Ако не сте съгласни с решението на IND, можете да възразите или да го обжалвате. Това може да доведе до получаване на положително решение за вашата кандидатура. Възражение Неблагоприятно решение по вашата кандидатура IND ще вземе решение по вашата кандидатура под формата на решение. Ако е взето отрицателно решение относно

Прочети повече »
Дискриминация по време на бременност при удължаване на трудов договор

Дискриминация по време на бременност при удължаване на трудов договор

Въведение Law & More наскоро консултира служител на Wijeindhoven Foundation в нейното заявление до Съвета по правата на човека (College Rechten voor de Mens) относно това дали фондацията е направила забранено разграничение въз основа на пола поради нейната бременност и дали е разгледала небрежно нейната жалба за дискриминация. Съветът по правата на човека е

Прочети повече »
Признание за спонсор

Признание за спонсор

Компаниите редовно водят служители от чужбина в Холандия. Признаването като спонсор е задължително, ако вашата компания иска да кандидатства за разрешение за пребиваване за една от следните цели на престой: висококвалифициран мигрант, изследователи по смисъла на Директива ЕС 2016/801, обучение, работа като помощник или обмен. Кога кандидатствате за признаване

Прочети повече »
Сдружение с ограничена правоспособност

Сдружение с ограничена правоспособност

Юридически сдружението е юридическо лице с членове. Асоциацията се създава с конкретна цел, например спортна асоциация, и може да изработи свои собствени правила. Законът прави разлика между сдружение с пълна дееспособност и сдружение с ограничена дееспособност. Този блог обсъжда важните аспекти на асоциирането с

Прочети повече »
Прекратителни условия в трудовия договор

Прекратителни условия в трудовия договор

Един от начините за прекратяване на трудовия договор е чрез вписване на резолативно условие. Но при какви условия в трудовия договор може да се включи препоръчително условие и кога се прекратява трудовият договор след настъпването на това условие? Какво е разрешително условие? При изготвяне на трудов договор се прилага договорната свобода

Прочети повече »
Тънкостите на договора за нула часове

Тънкостите на договора за нула часове

За много работодатели е привлекателно да предлагат на служителите си договор без фиксирано работно време. В тази ситуация има избор между три форми на договори на повикване: договор на повикване с предварителна договорка, договор min-max и договор нула часа. Този блог ще обсъди последния вариант. А именно какво означава договор за нула часове

Прочети повече »
Примерно писмо за искане на заплата

Примерно писмо за искане на заплата

Когато сте полагали труд като служител, имате право на трудово възнаграждение. Условията около изплащането на заплатите се уреждат в трудовия договор. Ако работодателят не изплати заплатите (навреме), той е в забава и можете да подадете иск за заплати. Кога да подадете иск за заплати? Има няколко

Прочети повече »
Известие за пример по подразбиране

Известие за пример по подразбиране

Какво е известие за неизпълнение? За съжаление достатъчно често се случва страна по договора да не изпълни задълженията си или да не го направи навреме или правилно. Уведомлението за неизпълнение дава на тази страна още една възможност да се съобрази (правилно) в рамките на разумен период. След изтичане на разумния срок – посочен в чл

Прочети повече »
Досиета на персонала: колко дълго можете да съхранявате данни?

Досиета на персонала: колко дълго можете да съхранявате данни?

Работодателите обработват много данни за своите служители с течение на времето. Всички тези данни се съхраняват в лично досие. Този файл съдържа важни лични данни и поради тази причина е важно това да се прави сигурно и правилно. Колко дълго е позволено на работодателите (или в някои случаи се изисква) да съхраняват тези данни? в

Прочети повече »
Контролен списък с персонален файл AVG

Контролен списък с персонален файл AVG

Като работодател е важно да съхранявате правилно данните на вашите служители. При това сте длъжни да водите кадрово досие на личните данни на служителите. Когато съхранявате такива данни, трябва да се вземат предвид Общият регламент за защита на данните (AVG) и Законът за прилагане на Общия регламент за защита на данните (UAVG). AVG налага

Прочети повече »
Акционерен капитал

Акционерен капитал

Какво е дялов капитал? Акционерният капитал е собствен капитал, разделен на акции на дружество. Това е капиталът, определен в дружествения договор или устава. Акционерният капитал на компанията е сумата, на която компанията е издала или може да издаде акции на акционерите. Акционерният капитал също е част от пасивите на компанията. Задълженията са дългове

Прочети повече »
Трудов договор за определен срок

Трудов договор за определен срок

Докато срочните трудови договори бяха изключение, те изглежда се превърнаха в правило. Срочният трудов договор се нарича още временен трудов договор. Такъв трудов договор се сключва за определен срок. Често се сключва за шест месеца или година. Освен това може да се сключи и този договор

Прочети повече »
Клевета и клевета: обяснение на разликите

Клевета и клевета: обяснение на разликите 

Клевета и клевета са термини, които произхождат от Наказателния кодекс. Това са престъпления, наказуеми с глоби и дори присъди затвор, въпреки че в Холандия рядко някой се озовава зад решетките за клевета или клевета. Те са предимно наказателни термини. Но някой, виновен в клевета или клевета, също извършва противозаконно действие (чл. 6: 162 от

Прочети повече »
Задължителна ли е пенсионната схема?

Задължителна ли е пенсионната схема?

Да и не! Основното правило е, че работодателят не е длъжен да предлага пенсионна схема на служителите. Освен това по принцип служителите не са задължени да участват в пенсионна схема, предоставена от работодателя. На практика обаче има много ситуации, в които това основно правило не важи, напускане на работодател

Прочети повече »
Какви са задълженията на работодателя по Закона за условията на труд?

Какви са задълженията на работодателя по Закона за условията на труд?

Всеки служител на една компания трябва да може да работи безопасно и здравословно. Законът за условията на труд (наричан по-нататък съкратено като Arbowet) е част от Закона за здравето и безопасността при работа, който се състои от правила и насоки за насърчаване на безопасна работна среда. Законът за условията на труд съдържа задължения, които работодателите и работниците и служителите трябва да спазват.

Прочети повече »
Кога изтича срокът на вземане?

Кога изтича срокът на вземане?

Ако искате да съберете неизплатен дълг след дълго време, може да има риск дългът да е изтекъл по давност. Искове за щети или искове също могат да бъдат погасени по давност. Как работи давността, какви са давностните срокове и кога започват да текат? Какво е ограничение на иск? Вземането е погасено по давност, ако кредиторът

Прочети повече »
Какво е иск?

Какво е иск?

Искът е просто искане, което някой има към друг, т.е. лице или компания. Искът често се състои от паричен иск, но може да бъде и иск за даване или предявяване на иск за недължимо плащане или иск за обезщетение. Кредиторът е лице или компания, на която се дължи a

Прочети повече »
Лишаване на баща от родителски права: възможно ли е?

Лишаване на баща от родителски права: възможно ли е?

Ако бащата не може да се грижи и отглежда дете или детето е сериозно застрашено в развитието си, може да последва прекратяване на родителските права. В няколко случая медиацията или друга социална помощ може да предложи решение, но прекратяването на родителските права е логичен избор, ако това не успее. При какви условия може на бащата

Прочети повече »
Служител иска да работи на непълно работно време - какво включва?

Служител иска да работи на непълно работно време – какво включва?

Гъвкавата работа е желано предимство при наемане на работа. Наистина много служители биха искали да работят от вкъщи или да имат гъвкаво работно време. С тази гъвкавост те могат по-добре да съчетават работата и личния живот. Но какво казва законът за това? Законът за гъвкавата работа (Wfw) дава на служителите правото да работят гъвкаво. Те могат да кандидатстват за

Прочети повече »
Признание и родителска власт: разликите обяснени

Признание и родителска власт: разликите обяснени

Признанието и родителската власт са два термина, които често се смесват. Затова обясняваме какво означават и къде се различават. Потвърждение Майката, от която е родено детето, автоматично е законен родител на детето. Същото важи и за партньора, който е женен или регистриран партньор на майката на

Прочети повече »
Задължения на служителите по време на болест

Задължения на служителите по време на болест

Служителите имат определени задължения, които трябва да изпълнят, когато се разболеят и са болни. Болен служител трябва да докладва за болен, да предостави определена информация и да спазва допълнителните разпоредби. Когато има отсъствие от работа, както работодателят, така и служителят имат права и задължения. В общи линии това са основните задължения на служителя: Служителят трябва да докладва за болест на

Прочети повече »
Законово индексиране на издръжка 2023 Изображение

Законова индексация на издръжка 2023

Всяка година правителството увеличава размера на издръжката с определен процент. Това се нарича индексиране на издръжката. Увеличението зависи от средното увеличение на заплатите в Холандия. Индексирането на издръжката на дете и партньор има за цел да коригира увеличението на заплатите и разходите за живот. Министърът на правосъдието определя

Прочети повече »
Law & More