Промени в минималната работна заплата в Недерланд от 1 юли 2017 г.

В Холандия минималната заплата зависи от възрастта на служителя. Правните правила за минималната заплата могат да се различават ежегодно. Например от 1 юли 2017 г. минималната работна заплата сега възлиза на 1.565,40 евро на месец за служители на възраст над 22 години.

2017-05-30

Share