Блог

Сдружение с ограничена правоспособност

Сдружение с ограничена правоспособност

Юридически сдружението е юридическо лице с членове. Асоциацията се създава с конкретна цел, например спортна асоциация, и може да изработи свои собствени правила. Законът прави разлика между сдружение с пълна дееспособност и сдружение с ограничена дееспособност. Този блог обсъжда важните аспекти на асоциирането с...

Сдружение с ограничена правоспособност Прочети повече »

Прекратителни условия в трудовия договор

Прекратителни условия в трудовия договор

Един от начините за прекратяване на трудовия договор е чрез вписване на резолативно условие. Но при какви условия в трудовия договор може да се включи препоръчително условие и кога се прекратява трудовият договор след настъпването на това условие? Какво е разрешително условие? При изготвяне на трудов договор свободата на договаряне се прилага за...

Прекратителни условия в трудовия договор Прочети повече »

Тънкостите на договора за нула часове

Тънкостите на договора за нула часове

За много работодатели е привлекателно да предлагат на служителите си договор без фиксирано работно време. В тази ситуация има избор между три форми на договори на повикване: договор на повикване с предварителна договорка, договор min-max и договор нула часа. Този блог ще обсъди последния вариант. А именно, какво означава договор за нула часове...

Тънкостите на договора за нула часове Прочети повече »

Примерно писмо за искане на заплата

Примерно писмо за искане на заплата

Когато сте полагали труд като служител, имате право на трудово възнаграждение. Условията около изплащането на заплатите се уреждат в трудовия договор. Ако работодателят не изплати заплатите (навреме), той е в забава и можете да подадете иск за заплати. Кога да подадете иск за заплати? Има няколко …

Примерно писмо за искане на заплата Прочети повече »

Известие за пример по подразбиране

Известие за пример по подразбиране

За съжаление доста често се случва страна по договора да не изпълни задълженията си или да не го направи навреме или коректно. Известието за неизпълнение дава на тази страна още една възможност да (правилно) изпълни задълженията си в рамките на разумен период. След изтичане на съответния срок – посочен в писмото – длъжникът е в забава. По подразбиране …

Известие за пример по подразбиране Прочети повече »

Досиета на персонала: колко дълго можете да съхранявате данни?

Досиета на персонала: колко дълго можете да съхранявате данни?

Работодателите обработват много данни за своите служители с течение на времето. Всички тези данни се съхраняват в лично досие. Този файл съдържа важни лични данни и поради тази причина е важно това да се прави сигурно и правилно. Колко дълго е позволено на работодателите (или в някои случаи се изисква) да съхраняват тези данни? в…

Досиета на персонала: колко дълго можете да съхранявате данни? Прочети повече »

Контролен списък с персонален файл AVG

Контролен списък с персонален файл AVG

Като работодател е важно да съхранявате правилно данните на вашите служители. При това сте длъжни да водите кадрово досие на личните данни на служителите. Когато съхранявате такива данни, трябва да се вземат предвид Общият регламент за защита на данните (AVG) и Законът за прилагане на Общия регламент за защита на данните (UAVG). AVG налага...

Контролен списък с персонален файл AVG Прочети повече »

Акционерен капитал

Акционерен капитал

Какво е дялов капитал? Акционерният капитал е собствен капитал, разделен на акции на дружество. Това е капиталът, определен в дружествения договор или устава. Акционерният капитал на компанията е сумата, на която компанията е издала или може да издаде акции на акционерите. Акционерният капитал също е част от пасивите на компанията. Задълженията са дългове...

Акционерен капитал Прочети повече »

Трудов договор за определен срок

Трудов договор за определен срок

Докато срочните трудови договори бяха изключение, те изглежда се превърнаха в правило. Срочният трудов договор се нарича още временен трудов договор. Такъв трудов договор се сключва за определен срок. Често се сключва за шест месеца или година. Освен това този договор може да бъде сключен и...

Трудов договор за определен срок Прочети повече »

Клевета и клевета: обяснение на разликите

Клевета и клевета: обяснение на разликите 

Клеветата и клеветата са термини, произхождащи от Наказателния кодекс. Това са престъпления, наказуеми с глоби и дори присъди затвор, въпреки че в Холандия някой рядко се озовава зад решетките за клевета или клевета. Те са предимно наказателни термини. Но някой, виновен за клевета или клевета, също извършва противозаконно действие (чл. 6: 162 от ...

Клевета и клевета: обяснение на разликите  Прочети повече »

Задължителна ли е пенсионната схема?

Задължителна ли е пенсионната схема?

Да и не! Основното правило е, че работодателят не е длъжен да предлага пенсионна схема на служителите. Освен това по принцип служителите не са задължени да участват в пенсионна схема, предоставена от работодателя. На практика обаче има много ситуации, в които това основно правило не важи, напускане на работодател...

Задължителна ли е пенсионната схема? Прочети повече »

Какви са задълженията на работодателя по Закона за условията на труд?

Какви са задълженията на работодателя по Закона за условията на труд?

Всеки служител на една компания трябва да може да работи безопасно и здравословно. Законът за условията на труд (наричан по-нататък съкратено като Arbowet) е част от Закона за здравето и безопасността при работа, който се състои от правила и насоки за насърчаване на безопасна работна среда. Законът за условията на труд съдържа задължения, които работодателите и служителите трябва да спазват. …

Какви са задълженията на работодателя по Закона за условията на труд? Прочети повече »

Кога изтича срокът на вземане?

Кога изтича срокът на вземане?

Ако искате да съберете неизплатен дълг след дълго време, може да има риск дългът да е изтекъл по давност. Искове за щети или искове също могат да бъдат погасени по давност. Как работи давността, какви са давностните срокове и кога започват да текат? Какво е ограничение на иск? Вземането е погасено по давност, ако кредиторът...

Кога изтича срокът на вземане? Прочети повече »

Какво е иск?

Какво е иск?

Искът е просто искане, което някой има към друг, т.е. лице или компания. Искът често се състои от паричен иск, но може да бъде и иск за даване или предявяване на иск за недължимо плащане или иск за обезщетение. Кредиторът е лице или компания, на което се дължи...

Какво е иск? Прочети повече »

Лишаване на баща от родителски права: възможно ли е?

Лишаване на баща от родителски права: възможно ли е?

Ако бащата не може да се грижи и отглежда дете или детето е сериозно застрашено в развитието си, може да последва прекратяване на родителските права. В няколко случая медиацията или друга социална помощ може да предложи решение, но прекратяването на родителските права е логичен избор, ако това не успее. При какви условия може да...

Лишаване на баща от родителски права: възможно ли е? Прочети повече »

Служител иска да работи на непълно работно време - какво включва?

Служител иска да работи на непълно работно време – какво включва?

Гъвкавата работа е желано предимство при наемане на работа. Наистина много служители биха искали да работят от вкъщи или да имат гъвкаво работно време. С тази гъвкавост те могат по-добре да съчетават работата и личния живот. Но какво казва законът за това? Законът за гъвкавата работа (Wfw) дава на служителите правото да работят гъвкаво. Те могат да кандидатстват в...

Служител иска да работи на непълно работно време – какво включва? Прочети повече »

Признание и родителска власт: разликите обяснени

Признание и родителска власт: разликите обяснени

Признанието и родителската власт са два термина, които често се смесват. Затова обясняваме какво означават и къде се различават. Потвърждение Майката, от която е родено детето, автоматично е законен родител на детето. Същото важи и за партньора, който е женен или регистриран партньор на майката на...

Признание и родителска власт: разликите обяснени Прочети повече »

Задължения на служителите по време на болест

Задължения на служителите по време на болест

Служителите имат определени задължения, които трябва да изпълнят, когато се разболеят и са болни. Болен служител трябва да докладва за болен, да предостави определена информация и да спазва допълнителните разпоредби. Когато има отсъствие от работа, както работодателят, така и служителят имат права и задължения. Накратко, това са основните задължения на служителя: Служителят трябва да докладва за болест на...

Задължения на служителите по време на болест Прочети повече »

Законово индексиране на издръжка 2023 Изображение

Законова индексация на издръжка 2023

Всяка година правителството увеличава размера на издръжката с определен процент. Това се нарича индексиране на издръжката. Увеличението зависи от средното увеличение на заплатите в Холандия. Индексирането на издръжката на дете и партньор има за цел да коригира увеличението на заплатите и разходите за живот. Министърът на правосъдието определя...

Законова индексация на издръжка 2023 Прочети повече »

Трансгресивно поведение на работното място

Трансгресивно поведение на работното място

#MeToo, драмата около The Voice of Holland, културата на страха в De Wereld Draait Door и т.н. Новините и социалните медии гъмжат от истории за трансгресивно поведение на работното място. Но каква е ролята на работодателя, когато става дума за трансгресивно поведение? Можете да прочетете за това в този блог. Какво …

Трансгресивно поведение на работното място Прочети повече »

Последици от неспазване на колективния трудов договор

Последици от неспазване на колективния трудов договор

Повечето хора знаят какво е колективен трудов договор, ползите от него и кой се отнася за тях. Много хора обаче не знаят какви са последствията, ако работодателят не спазва колективния трудов договор. Можете да прочетете повече за това в този блог! Задължително ли е спазването на колективния трудов договор? Колективен трудов договор определя...

Последици от неспазване на колективния трудов договор Прочети повече »

Уволнение на постоянен договор

Уволнение на постоянен договор

Допустимо ли е уволнение при постоянен договор? Безсрочният договор е трудов договор, в който не уговаряте крайна дата. Така че договорът ви продължава за неопределено време. С постоянен договор не може да те уволнят бързо. Това е така, защото такъв трудов договор приключва само когато вие или вашият работодател подадете предизвестие. Ти …

Уволнение на постоянен договор Прочети повече »

Стоки, законно разглеждани Изображение

Стока законно прегледана

Когато говорим за собственост в правния свят, това често има различно значение от това, с което обикновено сте свикнали. Стоките включват вещи и права на собственост. Но какво всъщност означава това? Можете да прочетете повече за това в този блог. Стоки Предметната собственост включва стоки и права на собственост. Стоките могат да бъдат разделени на...

Стока законно прегледана Прочети повече »

Развод в Холандия за нехоландски граждани Изображение

Развод в Холандия за нехоландски граждани

Когато двама холандски партньори, женени в Холандия и живеещи в Холандия, искат да се разведат, холандският съд естествено има юрисдикцията да произнесе този развод. Но какво да кажем, когато става дума за двама чуждестранни партньори, женени в чужбина? Напоследък редовно получаваме въпроси относно украински бежанци, които искат да се разведат в Холандия. Но е …

Развод в Холандия за нехоландски граждани Прочети повече »

Промени в трудовото законодателство

Промени в трудовото законодателство

Пазарът на труда непрекъснато се променя поради различни фактори. Едната е нуждите на служителите. Тези нужди създават търкания между работодател и служители. Това води до промяна на правилата на трудовото право заедно с тях. От 1 август 2022 г. в трудовото законодателство бяха въведени редица важни промени. През …

Промени в трудовото законодателство Прочети повече »

Допълнителни санкции срещу Русия Изображение

Допълнителни санкции срещу Русия

След седем пакета от санкции, въведени от правителството срещу Русия, осмият пакет от санкции вече също беше въведен на 6 октомври 2022 г. Тези санкции идват в допълнение към мерките, наложени срещу Русия през 2014 г. за анексирането на Крим и неизпълнението на споразуменията от Минск. Мерките са насочени към икономически санкции и дипломатически мерки. The …

Допълнителни санкции срещу Русия Прочети повече »

Имот в рамките на (и след) брак

Имот в рамките на (и след) брак

Да се ​​ожениш е това, което правиш, когато сте лудо влюбени един в друг. За съжаление, достатъчно често се случва, че след известно време хората вече не искат да бъдат женени един за друг. Разводът обикновено не протича толкова гладко, колкото влизането в брак. В много случаи хората спорят за почти всичко, свързано с...

Имот в рамките на (и след) брак Прочети повече »

Да станеш холандски гражданин по-рано чрез процедура по избор

Да станеш холандски гражданин по-рано чрез процедура по избор

Оставаш в Холандия и много ти харесва. Следователно може да пожелаете да приемете холандско гражданство. Възможно е да станете холандец чрез натурализация или по избор. Можете да кандидатствате за холандско гражданство по-бързо чрез процедурата за избор; освен това разходите за тази процедура са значително по-ниски. От другата…

Да станеш холандски гражданин по-рано чрез процедура по избор Прочети повече »

Получаване на холандско гражданство

Получаване на холандско гражданство

Искате ли да дойдете в Холандия, за да работите, да учите или да останете със семейството/партньора си? Разрешение за пребиваване може да бъде издадено, ако имате законна цел на престой. Службата за имиграция и натурализация (IND) издава разрешения за пребиваване както за временно, така и за постоянно пребиваване в зависимост от вашата ситуация. След продължително законно пребиваване в...

Получаване на холандско гражданство Прочети повече »

Издръжката, кога ще я махнеш?

Издръжката, кога ще я махнеш?

Ако бракът в крайна сметка не успее, вие и вашият партньор може да решите да се разведете. Това често води до задължение за издръжка за вас или бившия ви партньор, в зависимост от вашите доходи. Задължението за издръжка може да се състои от издръжка на дете или издръжка на партньор. Но колко време трябва да плащате за това? И …

Издръжката, кога ще я махнеш? Прочети повече »

Имидж на знанието

Мигрант на знания

Бихте ли искали високообразован чуждестранен служител да дойде в Холандия, за да работи за вашата компания? Това е възможно! В този блог можете да прочетете за условията, при които висококвалифициран мигрант може да работи в Холандия. Мигранти на знания със свободен достъп Трябва да се отбележи, че мигранти на знания от определени...

Мигрант на знания Прочети повече »

Искам да хвана! Образ

Искам да хвана!

Направили сте голяма доставка на един от вашите клиенти, но купувачът не плаща дължимата сума. Какво можеш да направиш? В тези случаи можете да конфискувате стоките на купувача. Това обаче зависи от определени условия. Освен това има различни видове припадъци. В този блог ще прочетете...

Искам да хвана! Прочети повече »

Бърз развод: как го правите?

Бърз развод: как го правите?

Разводът почти винаги е емоционално трудно събитие. Въпреки това, как протича разводът, може да има голямо значение. В идеалния случай всеки би искал разводът да приключи възможно най-бързо. Но как го правиш? Съвет 1: Предотвратете споровете с бившия си партньор Най-важният съвет, когато става въпрос за бърз развод...

Бърз развод: как го правите? Прочети повече »

Помощ, арестуван съм Изображение

Помощ, арестуван съм

Когато бъдете спрян като заподозрян от разследващ полицай, той има право да установи самоличността ви, за да знае с кого си има работа. Въпреки това арестът на заподозрян може да стане по два начина, с червени ръце или без. Червени ръце Били ли сте разкрити в акта на извършване на престъпление...

Помощ, арестуван съм Прочети повече »

Какво да направите в случай на неоторизирано звуково семплиране? образ

Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук?

Сэмплирането на звук или семплирането на музика е широко използвана понастоящем техника, при която звуковите фрагменти се копират по електронен път, за да се използват, често в модифицирана форма, в ново (музикално) произведение, обикновено с помощта на компютър. Въпреки това звуковите фрагменти могат да бъдат обект на различни права, в резултат на което неразрешеното вземане на проби може да бъде незаконно. …

Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук? Прочети повече »

Кога се изисква адвокат?

Кога се изисква адвокат?

Получили сте призовка и скоро трябва да се явите пред съдията, който ще се произнесе по вашето дело, или може да искате сами да започнете процедура. Кога наемането на адвокат, който да ви помогне във вашия правен спор, е избор и кога наемането на адвокат е задължително? Отговорът на този въпрос зависи от…

Кога се изисква адвокат? Прочети повече »

Какво прави един адвокат? образ

Какво прави адвокат?

Щети, претърпени от някой друг, арестуван от полицията или желание да отстоявате собствените си права: различни случаи, в които помощта на адвокат със сигурност не е ненужен лукс, а в граждански дела дори задължение. Но какво точно прави един адвокат и защо е важно...

Какво прави адвокат? Прочети повече »

временен договор

Обезщетение при преход за трудов договор: Как работи?

При определени обстоятелства служител, чийто трудов договор изтича, има право на законово определено обезщетение. Това се нарича още преходно плащане, което има за цел да улесни прехода към друга работа или за евентуално обучение. Но какви са правилата по отношение на това преходно плащане: кога служителят има право на него и...

Обезщетение при преход за трудов договор: Как работи? Прочети повече »

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете?

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете?

Клауза за неконкуренция, уредена в чл. 7:653 от Гражданския кодекс на Нидерландия, е широкообхватно ограничение на свободата на работника за избор на работа, което работодателят може да включи в трудов договор. В крайна сметка това позволява на работодателя да забрани на служителя да влезе в служба в друга компания, независимо дали е в...

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете? Прочети повече »

Законът за несъстоятелността и неговите процедури

Законът за несъстоятелността и неговите процедури

По-рано написахме блог за обстоятелствата, при които може да бъде обявен фалит и как работи тази процедура. Освен несъстоятелността (уредена в дял I), Законът за несъстоятелността (на нидерландски Faillissementswet, наричан по-долу „Fw“) има две други процедури. А именно: мораториумът (Дял II) и схемата за преструктуриране на дълга за физически лица…

Законът за несъстоятелността и неговите процедури Прочети повече »

Настройки за поверителност
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване, докато използваме нашия уебсайт. Ако използвате нашите услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на вашия уеб браузър. Също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете съгласието си по-долу, за да разрешите вграждане на такива трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за Поверителност
Law & More B.V.