Блог

Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук?

Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук?

Сэмплирането на звук или семплирането на музика е широко използвана понастоящем техника, при която звуковите фрагменти се копират по електронен път, за да се използват, често в модифицирана форма, в ново (музикално) произведение, обикновено с помощта на компютър. Въпреки това звуковите фрагменти могат да бъдат обект на различни права, в резултат на което неразрешеното вземане на проби може да бъде незаконно. …

Какво да направите в случай на неразрешено вземане на проби от звук? Прочети повече »

Кога се изисква адвокат?

Кога се изисква адвокат?

Получили сте призовка и скоро трябва да се явите пред съдията, който ще се произнесе по вашето дело, или може да искате сами да започнете процедура. Кога наемането на адвокат, който да ви помогне във вашия правен спор, е избор и кога наемането на адвокат е задължително? Отговорът на този въпрос зависи от…

Кога се изисква адвокат? Прочети повече »

Какво прави адвокат?

Какво прави адвокат?

Щети, претърпени от някой друг, арестуван от полицията или желание да отстоявате собствените си права: различни случаи, в които помощта на адвокат със сигурност не е ненужен лукс, а в граждански дела дори задължение. Но какво точно прави един адвокат и защо е важно...

Какво прави адвокат? Прочети повече »

временен договор

Обезщетение при преход за трудов договор: Как работи?

При определени обстоятелства служител, чийто трудов договор изтича, има право на законово определено обезщетение. Това се нарича още преходно плащане, което има за цел да улесни прехода към друга работа или за евентуално обучение. Но какви са правилата по отношение на това преходно плащане: кога служителят има право на него и...

Обезщетение при преход за трудов договор: Как работи? Прочети повече »

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете?

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете?

Клауза за неконкуренция, уредена в чл. 7:653 от Гражданския кодекс на Нидерландия, е широкообхватно ограничение на свободата на работника за избор на работа, което работодателят може да включи в трудов договор. В крайна сметка това позволява на работодателя да забрани на служителя да влезе в служба в друга компания, независимо дали е в...

Клауза за неконкуренция: какво трябва да знаете? Прочети повече »

Законът за несъстоятелността и неговите процедури

Законът за несъстоятелността и неговите процедури

По-рано написахме блог за обстоятелствата, при които може да бъде обявен фалит и как работи тази процедура. Освен несъстоятелността (уредена в дял I), Законът за несъстоятелността (на нидерландски Faillissementswet, наричан по-долу „Fw“) има две други процедури. А именно: мораториумът (Дял II) и схемата за преструктуриране на дълга за физически лица…

Законът за несъстоятелността и неговите процедури Прочети повече »

Общи условия за покупка: B2B

Общи условия за покупка: B2B

Като предприемач сключвате споразумения редовно. Също и с други компании. Общите условия често са част от споразумението. Общите условия уреждат (правни) предмети, които са важни във всяко споразумение, като условия за плащане и задължения. Ако като предприемач купувате стоки и/или услуги, вие...

Общи условия за покупка: B2B Прочети повече »

Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Холандия

Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Холандия

Може ли съдебно решение, постановено в чужбина, да бъде признато и/или изпълнено в Холандия? Това е често задаван въпрос в правната практика, която редовно се занимава с международни страни и спорове. Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Доктрината за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения е доста сложна поради различни закони и разпоредби. …

Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Холандия Прочети повече »

Всичко за споразумението за печалба

Всичко за споразумението за печалба

Има много неща, които трябва да имате предвид, когато продавате бизнес. Един от най-важните и най-трудни елементи често е продажната цена. Тук преговорите могат да затънат, например, защото купувачът не е готов да плати достатъчно или не е в състояние да получи достатъчно финансиране. Едно от решенията, които могат да бъдат…

Всичко за споразумението за печалба Прочети повече »

Какво е законно сливане?

Какво е законно сливане?

От наименованието става ясно, че сливането на акции включва прехвърляне на акции на сливащите се дружества. Терминът сливане на активи също е показателен, защото определени активи и пасиви на една компания се поемат от друга компания. Терминът законно сливане се отнася до единствената правно регламентирана форма на сливане в Нидерландия. …

Какво е законно сливане? Прочети повече »

Развод с деца: комуникацията е ключова

Развод с деца: комуникацията е ключова

След като решението за развод е взето, има много какво да се уреди и по този начин да се обсъди. Развеждащите се партньори обикновено се оказват в емоционално влакче, което затруднява постигането на разумни споразумения. Още по-трудно е, когато има деца. Заради децата си малко или много задължен да...

Развод с деца: комуникацията е ключова Прочети повече »

Подайте жалба за съда

Подайте жалба за съда

Важно е да имате и да поддържате доверие в съдебната власт. Ето защо можете да подадете жалба, ако смятате, че съд или служител на съда не са се отнесли правилно към вас. Трябва да изпратите писмо до борда на този съд. Трябва да направите това в рамките на един…

Подайте жалба за съда Прочети повече »

Постановление по делото за климата срещу Shell

Постановление по делото за климата срещу Shell

Решението на Окръжния съд на Хага по делото Milieudefensie срещу Royal Dutch Shell PLC (наричано по-долу: „RDS“) е крайъгълен камък в съдебните спорове за климата. За Холандия това е следващата стъпка след революционното потвърждение на решението на Ургенда от Върховния съд, където на държавата беше наредено да намали...

Постановление по делото за климата срещу Shell Прочети повече »

Споразумение за дарител: Какво трябва да знаете?

Споразумение за дарител: Какво трябва да знаете?

Има няколко аспекта на раждането на дете с помощта на донор на сперма, като например намирането на подходящ донор или процеса на осеменяване. Друг важен аспект в този контекст е правоотношението между страната, която иска да забременее чрез инсеминация, всички партньори, донора на сперма и детето. То е …

Споразумение за дарител: Какво трябва да знаете? Прочети повече »

Прехвърляне на ангажимент

Прехвърляне на ангажимент

Ако планирате да прехвърлите компания на някой друг или да поемете чужда компания, може да се чудите дали това поглъщане важи и за персонала. В зависимост от причината, поради която компанията е поета и как се извършва поглъщането, това може да бъде или не е желателно. Например, …

Прехвърляне на ангажимент Прочети повече »

Лицензионното споразумение

Лицензионното споразумение

Правата на интелектуална собственост съществуват, за да защитят вашите творения и идеи от неразрешено използване от трети страни. Въпреки това, в определени случаи, например, ако искате вашите творения да се експлоатират с търговска цел, може да искате други да могат да го използват. Но колко права искате да дадете на другите по отношение на вашата интелектуална собственост? …

Лицензионното споразумение Прочети повече »

Ролята на надзорния съвет по време на криза

Ролята на надзорния съвет по време на криза

В допълнение към нашата обща статия за Надзорния съвет (наричан по-долу „НС“), бихме искали да се съсредоточим и върху ролята на НС във времена на криза. Във времена на криза запазването на непрекъснатостта на компанията е по-важно от всякога, така че трябва да се вземат важни съображения. По-специално по отношение на…

Ролята на надзорния съвет по време на криза Прочети повече »

Надзорният съвет

Надзорният съвет

Надзорният съвет (наричан по-долу „НС“) е орган на BV и NV, който има надзорна функция върху политиката на управителния съвет и общите дела на дружеството и свързаното с него предприятие (чл. 2:140/250, параграф 2 от Нидерландския граждански кодекс („DCC“)). Целта на тази статия е да даде...

Надзорният съвет Прочети повече »

Тънкостите на законната двустепенна компания

Тънкостите на законната двустепенна компания

Уставното двустепенно дружество е специална форма на дружество, която може да се прилага за NV и BV (както и за кооперацията). Често се смята, че това се отнася само за международно действащи групи с част от дейността си в Холандия. Това обаче не е задължително да е така; структурата…

Тънкостите на законната двустепенна компания Прочети повече »

Превантивно попечителство: кога е допустимо?

Превантивно попечителство: кога е допустимо?

Полицията задържа ли ви с дни и сега се чудите дали това се прави стриктно по книжката? Например, защото се съмнявате в легитимността на техните основания за това или защото смятате, че продължителността е била твърде дълга. Съвсем нормално е вие ​​или вашите приятели и семейство да имате...

Превантивно попечителство: кога е допустимо? Прочети повече »

Бившият партньор, имащ право на издръжка, не иска да работи

Бившият партньор, имащ право на издръжка, не иска да работи

В Холандия издръжката е финансов принос към разходите за живот на бившия партньор и всички деца след развод. Това е сума, която получавате или трябва да плащате на месечна база. Ако нямате достатъчно доходи, за да се издържате, имате право на издръжка. Ако го направиш …

Бившият партньор, имащ право на издръжка, не иска да работи Прочети повече »

Какви са вашите права като наемател?

Какви са вашите права като наемател?

Всеки наемател има право да има две важни права: право на ползване на живот и право на защита под наем. Когато обсъждахме първото право на наемателя във връзка със задълженията на наемодателя, второто право на наемателя дойде в отделен блог за защита на наема. Защото …

Какви са вашите права като наемател? Прочети повече »

Защита под наем Изображение

Защита под наем

Когато наемате квартира в Холандия, автоматично имате право на защита от наема. Същото важи и за вашите сънаематели и поднаематели. По принцип защитата на наема се състои от два аспекта: защита на наемните цени и защита на наема срещу прекратяване на договора за наем в смисъл, че наемодателят не може просто да прекрати договора за наем. Докато …

Защита под наем Прочети повече »

Разводът в 10 стъпки

Разводът в 10 стъпки

Трудно е да се реши дали да се разведе. След като сте решили, че това е единственото решение, процесът наистина започва. Много неща трябва да се уредят и това също ще бъде емоционално труден период. За да ви помогнем по пътя, ще дадем преглед на всички...

Разводът в 10 стъпки Прочети повече »

Кандидатстване за разрешение за работа в Холандия

Кандидатстване за разрешение за работа в Холандия

Това е, което вие като гражданин на Обединеното кралство трябва да знаете До 31 декември 2020 г. всички правила на ЕС бяха в сила за Обединеното кралство и гражданите с британско гражданство можеха лесно да започнат работа в холандски компании, т.е. без разрешение за пребиваване или работа. Въпреки това, когато Обединеното кралство напусна Европейския съюз през декември...

Кандидатстване за разрешение за работа в Холандия Прочети повече »

Задължения на наемодателя Изображение

Задължения на наемодателя

Договорът за наем има различни аспекти. Важен аспект от това е наемодателят и задълженията, които той има към наемателя. Отправната точка по отношение на задълженията на наемодателя е „удоволствието, което наемателят може да очаква въз основа на договора за наем“. В крайна сметка задълженията на наемодателя са тясно...

Задължения на наемодателя Прочети повече »

Какво трябва да направите, ако не можете да изпълнявате задълженията си за издръжка? Образ

Какво трябва да направите, ако не можете да изпълнявате задълженията си за издръжка?

Издръжката е надбавка за бивш съпруг и деца като вноска за издръжка. Лицето, което трябва да плаща издръжка, се нарича още длъжник за издръжка. Получателят на издръжка често се нарича лицето, което има право на издръжка. Издръжката е сума, която трябва да плащате на...

Какво трябва да направите, ако не можете да изпълнявате задълженията си за издръжка? Прочети повече »

Конфликт на интереси на режисьора Изображение

Конфликт на интереси на режисьора

Директорите на една компания трябва винаги да се ръководят от интересите на компанията. Ами ако директорите трябва да вземат решения, които включват техните лични интереси? Какъв интерес преобладава и какво се очаква да направи един режисьор в такава ситуация? Кога има конфликт на интереси? При управлението на компанията,…

Конфликт на интереси на режисьора Прочети повече »

Промяна в данъка върху трансфера: стартери и инвеститори обръщат внимание! Образ

Промяна в данъка върху трансфера: стартери и инвеститори обръщат внимание!

2021 е година, в която ще се променят няколко неща в областта на законодателството и регулациите. Такъв е случаят и по отношение на данъка върху прехвърлянето. На 12 ноември 2020 г. Камарата на представителите одобри законопроект за корекция на данъка при прехвърляне. Целта на този законопроект е да подобри...

Промяна в данъка върху трансфера: стартери и инвеститори обръщат внимание! Прочети повече »

Запазване на заглавието Изображение

Задържане на собствеността

Собствеността е най-всеобхватното право, което човек може да има върху стока, според Гражданския кодекс. На първо място, това означава, че другите трябва да уважават собствеността на това лице. В резултат на това право собственикът трябва да определи какво се случва с неговите стоки. Например собственикът може да реши...

Задържане на собствеността Прочети повече »

Преразглеждане на NV-закона и съотношението мъже / жени Изображение

Преразглеждане на NV-закона и съотношението мъже / жени

През 2012 г. правото на BV (частно дружество) беше опростено и стана по-гъвкаво. С влизането в сила на Закона за опростяване и гъвкавост на Закона за BV, акционерите получиха възможност да регулират взаимните си отношения, така че се създаде повече пространство за адаптиране на структурата на дружеството към естеството на...

Преразглеждане на NV-закона и съотношението мъже / жени Прочети повече »

Защита на търговските тайни: Какво трябва да знаете? Образ

Защита на търговските тайни: Какво трябва да знаете?

Законът за търговските тайни (Wbb) се прилага в Холандия от 2018 г. Този закон прилага Европейската директива за хармонизиране на правилата за защита на неразкритото ноу-хау и бизнес информация. Целта на въвеждането на Европейската директива е да се предотврати фрагментирането на правилата във всички държави-членки и по този начин да се...

Защита на търговските тайни: Какво трябва да знаете? Прочети повече »

Сурогатно майчинство в Холандия Изображение

Сурогатно майчинство в Холандия

Бременността, за съжаление, не е нещо естествено за всеки родител с желание да има деца. В допълнение към възможността за осиновяване, сурогатното майчинство може да бъде опция за планирания родител. В момента сурогатното майчинство не е регламентирано от закона в Холандия, което прави правния статут на двамата планирани родители...

Сурогатно майчинство в Холандия Прочети повече »

Международно изображение на сурогатното майчинство

Международно сурогатно майчинство

На практика планираните родители все по-често избират да започнат програма за сурогатно майчинство в чужбина. Те могат да имат различни причини за това, всички от които са свързани с несигурното положение на планираните родители според холандското законодателство. Те са разгледани накратко по-долу. В тази статия обясняваме, че възможностите в чужбина могат да включват и различни проблеми поради...

Международно сурогатно майчинство Прочети повече »

Родителски авторитет Изображение

Родителски авторитет

Когато се роди дете, майката на детето автоматично има родителска власт над детето. Освен в случаите, когато самата майка по това време е все още непълнолетна. Ако майката е омъжена за партньора си или има регистрирано партньорство по време на раждането на детето, бащата на детето...

Родителски авторитет Прочети повече »

Законопроект за модернизация на партньорствата Изображение

Законопроект за модернизация на партньорствата

Към днешна дата Холандия има три правни форми на партньорство: партньорство, събирателно дружество (VOF) и командитно дружество (CV). Те се използват основно в малките и средни предприятия (МСП), селскостопанския сектор и сектора на услугите. И трите форми на партньорства се основават на регламент от 1838 г. Тъй като...

Законопроект за модернизация на партньорствата Прочети повече »

Болен

Като работодател, можете ли да откажете да докладвате на вашия служител болен?

Редовно се случва работодателите да имат съмнения дали служителите им съобщават за заболяването си. Например, защото служителят често съобщава, че е болен в понеделник или петък или защото има трудов спор. Позволено ли ви е да поставите под въпрос доклада за болест на вашия служител и да спрете изплащането на заплатите, докато се установи, че служителят действително е...

Като работодател, можете ли да откажете да докладвате на вашия служител болен? Прочети повече »

Акт за оставка

Акт за оставка

Разводът включва много Производството за развод се състои от няколко стъпки. Кои стъпки трябва да се предприемат зависи от това дали имате деца и дали сте се договорили предварително за споразумение с бъдещия си бивш партньор. Като цяло трябва да се спазва следната стандартна процедура. На първо място, молба за развод...

Акт за оставка Прочети повече »

Отказ от работа Изображение

Отказ от работа

Много е досадно, ако вашите инструкции не се спазват от вашия служител. Например единият служител, на когото не можете да разчитате да се появи на работния етаж през уикенда или този, който смята, че вашият спретнат дрескод не се отнася за него или нея. Ако това се случи многократно...

Отказ от работа Прочети повече »

Издръжка

Издръжка

Какво е издръжка? В Холандия издръжката е финансов принос към разходите за живот на вашия бивш партньор и деца след развод. Това е сума, която получавате или трябва да плащате месечно. Ако нямате достатъчно доходи, за да живеете, можете да получите издръжка. Ще трябва да платите…

Издръжка Прочети повече »

Настройки за поверителност
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване, докато използваме нашия уебсайт. Ако използвате нашите услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на вашия уеб браузър. Също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете съгласието си по-долу, за да разрешите вграждане на такива трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за Поверителност
Law & More B.V.