Не всяка организация изпълнява дейностите си почтено ...

The House for Whistleblowers Act

Не всяка организация извършва дейностите си почтено. Мнозина обаче се страхуват да не задействат алармата, сега опитът многократно показва, че лицата, подаващи сигнали, не винаги са били достатъчно защитени. Законът за „Дом за нарушители“, който влезе в сила през юли 2016 г., имаше за цел да промени това и установи правила за съобщаване на злоупотреби в организации с над 50 служители. По принцип Законът се изгражда около работодателя и служителя. По различен начин, какъвто е случаят в трудовото законодателство, тези термини се тълкуват широко в светлината на закона. Следователно, и фрийлансърът се подчинява на тези правила.

22-02-2017

Сподели