В нов холандски законопроект, който беше пуснат в Интернет за консултация днес ...

Холандска сметка

В нов холандски законопроект, който днес беше пуснат в интернет за консултация, холандският министър Блок (Безопасност и правосъдие) изрази желание да се прекрати анонимността на притежателите на акции на приносител. Скоро ще бъде възможно да се идентифицират тези акционери въз основа на тяхната сметка за ценни книжа. След това акциите могат да бъдат търгувани единствено чрез използване на сметка за ценни книжа, поддържана от посредник. По този начин лицата, замесени в прането на пари или финансирането на тероризма, могат да бъдат проследени по-лесно. С този законопроект нидерландското правителство следва препоръките на FATF.

14-04-2017

Сподели
Law & More B.V.