Като адвокатска кантора в Научния парк в Айндховен ...

Като адвокатска кантора, разположена в Научния парк в Айндховен, ние придаваме голяма полза на начинаещите предприемачи. Както писахме вчера, правителството също признава важността на стартиращите компании, което тя потвърждава с неотдавнашното публикуване на списъка с промени, които предстои да настъпят през 2017 г. Предприемачите ще получат шанса да увеличат инвестициите в своите стартиращи компании като собственици на директори ( DGA's) може да се плаща по-малко. Ще бъдат предоставени повече пари за научноизследователска и развойна дейност. Също така за компаниите като цяло има добри новини: от 1 януари чуждестранните акционери могат да възстановят надплатен данък върху дивидента.

Share