Европейската комисия иска посредниците да ги информират за строежите ...

Европейската комисия иска посредниците да ги информират за конструкции за избягване на данъци, които създават за своите клиенти.

Страните често губят данъчни приходи поради предимно транснационални фискални конструкции, които данъчни съветници, счетоводители, банки и адвокати (посредници) създават за своите клиенти. За да повиши прозрачността и да даде възможност за осребряване на тези данъци от данъчните власти, Европейската комисия предлага от 1 януари 2019 г. тези посредници да бъдат задължени да предоставят информация за тези конструкции, преди да бъдат приложени от техните клиенти. Документите, които ще бъдат предоставени, ще бъдат достъпни за данъчните власти в база данни на ЕС. Правилата са изчерпателни: важат за всички посредници, всички конструкции и всички държави. Посредниците, които не следват тези нови правила, ще бъдат санкционирани. Предложението ще бъде предложено за одобрение на Европейския парламент и на Съвета.

2017-06-22

Сподели