Върховният съд на Нидерландия предоставя яснота и реши ...

Може да се случи на всеки: вие и колата ви се забърквате в автомобилна катастрофа и колата ви е общо. Изчисляването на щетите на общото превозно средство често води до ожесточен дебат. Върховният съд на Нидерландия предоставя яснота и реши, че в този случай човек може да иска пазарната стойност на автомобила към момента на загубата. Това следва от нидерландския правен принцип, че страната в неравностойно положение трябва възможно най-много да бъде възстановена до положението, в което би се намирала, ако вредата не би настъпила.

10-03-2017

Share