Веднъж Б.Ф. Скинър каза „Истинският въпрос не е дали машините мислят, а дали хората мислят“ ...

BF Skinner веднъж каза: „Истинският въпрос не е дали машините мислят, а дали го правят мъжете“. Тази поговорка е много приложима за новото явление на самоуправляващата се кола и за начина, по който обществото се занимава с този продукт. Например, човек трябва да започне да мисли за влиянието на самоуправляващата се кола върху дизайна на холандската модерна пътна мрежа. Поради тази причина министър Шулц ван Хеген предложи доклада „Zelfrijdende auto’s, Verkenning van implicities op het ontwerp van wegen“ („Самоуправляващи се автомобили, проучване на последиците за дизайна на пътищата“) на 23 декември на Холандския дом на представителите. Този доклад, наред с други, описва очакването, че ще стане възможно да се изключат знаци и пътна маркировка, да се проектират пътищата по различен начин и да се обменят данни между превозните средства. По този начин самоуправляващият се автомобил може да допринесе за премахване на проблемите с трафика.

Сподели