Специални области

Евразия е терминът за географския район, който се състои от Европа и Азия. Ние съчетаваме знанията на тези пазари с нашия опит в различните холандски и международни юрисдикции. Чрез тази уникална комбинация ние можем да предоставим пълното обслужване на евразийски фирми и физически лица.

Като предприятие, работещо в тези сектори, можете да попаднете на всякакви трудни правни проблеми. В края на краищата тези сектори никога не стоят неподвижно, те активно се развиват. Нашите адвокати са експерти в областите, които тези сектори пресичат и могат да предоставят на вашето предприятие правни съвети или помощ, например относно продуктовата отговорност.

Въпреки че спорът предизвиква нарастване на емоциите, в резултат на което и двете страни не виждат решение, в Law & More считаме, че съвместно решение, което удовлетворява всички участващи страни, може да бъде намерено чрез медиация. В този процес на Law & More медиаторите не само отчитат интересите на двете страни по време на консултацията, но и гарантират правна и емоционална помощ.

Law & More B.V.