Холандия е лидер в областта на иновациите в Европа

Според европейската таблица за иновации на Европейската комисия, Холандия получава 27 показателя за иновационен потенциал. Холандия вече е на 4-то място (2016 - 5-то място) и е обявена за лидер по иновации през 2017 г., заедно с Дания, Финландия и Обединеното кралство.

Според холандския министър на икономическите въпроси стигнахме до този резултат, защото държавите, университетите и компаниите работят в тясно сътрудничество. Един от критериите на европейската таблица за иновации за държавна оценка беше „публично-частното сътрудничество“. Също така си струва да се спомене, че инвестициите за иновации в Холандия са най-високите в Европа.

Интересувате ли се от The European Innovation Scoreboard 2017? Можете да прочетете всичко на уебсайта на Европейската комисия.

Сподели
Law & More B.V.