Холандската съдебна система прави нововъведения. От 1 март 2017 г. той ще ...

Холандската съдебна система е новаторска. От 1 март 2017 г. ще бъде възможно да се водят цифрови спорове във Върховния съд на Нидерландия по дела за граждански искове. По същество процедурата по касация остава същата. Ще стане възможно обаче да се образува производство онлайн (вид цифрово призоваване) и да се обменя цифрово документи и информация. Всичко това се дължи на влизането в сила на новото законодателство за качество и иновации (KEI).

09-02-2017

Сподели
Law & More B.V.