Какво е декларация

Декларацията е конкретизация, в методическа и логическа форма, на обстоятелствата, които съставляват основанието за иск на ищеца. Декларацията представлява писмено изявление, представено пред съд.

Law & More B.V.