Колко развод за издръжка

Размерът на издръжката не е фиксирана сума, а се изчислява за всеки развод въз основа на вашето лично положение и това на бившия ви партньор. И вашите доходи, личните нужди и нуждите на вашите деца, ако имате такива, са взети под внимание.

Law & More B.V.