Развод за издръжка на дете

Ако децата са замесени в развод, издръжката е важна част от финансовите договорености. В случай на съвместно родителство, децата редуват алтернативно и двамата родители и родителите споделят разходите. Можете заедно да сключвате споразумения за издръжка на деца. Тези споразумения ще бъдат определени в родителски план. Вие ще представите това споразумение пред съда. Съдията ще вземе предвид нуждите на децата, когато взема решение за издръжката на детето. За тази цел са разработени специални схеми, за които съдията приема доходите, каквито са били непосредствено преди развода. Освен това съдията определя сумата, която лицето, което трябва да плати издръжка, може да пропусне. Това нарече платежоспособност. Взема се предвид и способността на човека, който се грижи за децата. Съдията прави споразуменията окончателни и ги записва. Размерът на издръжката се коригира ежегодно.

Law & More B.V.