опровержение

Информацията, предоставена на Law & More B.V. уебсайтът е предназначен единствено да служи като обща информация. От тази информация не могат да бъдат извлечени права. Law & More B.V. не може да бъде задържано и не носи отговорност за каквито и да е щети, възникнали от или в резултат на непълна и / или неточна информация, предоставена на уебсайта. Информация изпратена на Law & More B.V. чрез електронна поща или формата за контакт на уебсайта на Law & More B.V. не е сигурно и няма да се счита за поверително.

Law & More B.V.