Обслужването е от първостепенно значение за Том. Никога не трябва да чакате дълго той да отговори на имейл. Добрите отношения с клиента също са важни за него. Добрата координация се извършва с клиента относно това, което се случва в контекста на заданието. Чрез своя аналитичен подход Том знае как правилно да прецени правно сложна ситуация. Той мисли много стратегически да постигне максимално решение за клиента си. Той взема под внимание всички опции.

В Law & More, Том се занимава с обща практика. Той е преговарящият и съдебният спор на службата.

TGLM (Tom) Meevis LLM

Образ на Том Мевис

аналитични, стратегически и комуникативни

Обслужването е от първостепенно значение за Том. Никога не трябва да чакате дълго той да отговори на имейл. Добрите отношения с клиента също са важни за него. Добрата координация се извършва с клиента относно това, което се случва в контекста на заданието. Чрез своя аналитичен подход Том знае как правилно да прецени правно сложна ситуация. Той мисли много стратегически да постигне максимално решение за клиента си. Той взема под внимание всички опции.

В Law & More, Том се занимава с обща практика. Той е преговарящият и съдебният спор на службата.

Law & More B.V.