Данъци: минало и настояще

Историята на данъка започва от римско време. Хората, живеещи на територията на Римската империя, трябваше да плащат данъци. Първите данъчни правила в Холандия се появяват през 1805 г. Основен принцип на данъчното облагане е роден: доход. Данъкът върху дохода е формализиран през 1904г.

ДДС, данък върху дохода, данък върху заплатите, корпоративен данък, данък върху околната среда - това са всички част от данъците, които плащаме днес. Ние плащаме данъци на правителството и на общините. С приходите Министерството на инфраструктурата на Холандия например може да се грижи за дигите; или провинциите на обществения транспорт.

Икономистите все още обсъждат въпроси като: кой трябва да плаща данъци? Какъв трябва да бъде данъчният лимит? Как трябва да се изразходват данъчните доходи? Държава без данъци не може да се грижи за своите граждани.

Сподели