Данъци: минало и настояще

Историята на данъка започва от римско време. Хората, живеещи на територията на Римската империя, трябваше да плащат данъци. Първите данъчни правила в Холандия се появяват през 1805 г. Основен принцип на данъчното облагане е роден: доход. Данъкът върху дохода е формализиран през 1904г.

ДДС, данък върху дохода, данък върху заплатите, корпоративен данък, данък върху околната среда - това са всички част от данъците, които плащаме днес. Ние плащаме данъци на правителството и на общините. С приходите Министерството на инфраструктурата на Холандия например може да се грижи за дигите; или провинциите на обществения транспорт.

Икономистите все още обсъждат въпроси като: кой трябва да плаща данъци? Какъв трябва да бъде данъчният лимит? Как трябва да се изразходват данъчните доходи? Държава без данъци не може да се грижи за своите граждани.

Сподели
Law & More B.V.