Максим Ходак е холандски адвокат с богат международен (вътрешен) юридически опит с особен фокус върху обслужването на клиенти от евразийските пазари в Холандия в областта на холандското корпоративно право, холандското търговско право, международното търговско право, корпоративното финанси и сливания и придобивания, създаване и управление на сложни международни проекти и данъчни / финансови структури. Максим Ходак комуникира на холандски, немски, френски, английски, руски и украински. Максим Ходак се фокусира върху клиенти от Евразия като отговор на нарастващата нужда от такива клиенти да получат задълбочена правна консултация и подкрепа в рамките на създаването на операции и структуриране на активи и дейности в и чрез холандската юрисдикция. Максим Ходак започва юридическата си кариера в Clifford Chance Брюксел през 2002 г. Впоследствие работи като юрисконсулт в ING Bank в Холандия. През 2005 г. той бе помолен да се присъедини към международен телевизионен канал като главен съветник и управляващ директор на холдинговата компания, за да подкрепи организацията в нейния международен растеж и разрастване от Холандия. От 2009 г. Максим Ходак продължава да предоставя правни услуги на различни евразийски клиенти в Холандия с акцент върху корпоративното и договорното право, международния данък, структурирането на активи и проектното финансиране. Максим Ходак е магистър по право (Университет в Амстердам) и следдипломна професионална образователна степен в областта на инвестиционните финанси (EHSAL Management School, Брюксел). Освен това Максим Ходак е зает с продължаващото холандско юридическо и данъчно образование.

Максим Ходак

Изображение на Максим Ходак

Максим Ходак е холандски адвокат с богат международен (вътрешен) правен опит с особен акцент върху обслужване на клиенти от евразийски пазари в Холандия в областта на холандското корпоративно право, холандското търговско право, международното търговско право, корпоративните финанси и сливания и придобивания, създаване и управление на сложни международни проекти и данъчни / финансови структури. Максим Ходак общува на нидерландски, немски, френски, английски, руски и украински.

Максим Ходак се съсредоточи върху клиентите от Евразия като отговор на нарастващата нужда от такива клиенти да получават задълбочени правни съвети и подкрепа в рамките на създаване на операции и структуриране на активи и дейности в и чрез нидерландската юрисдикция.

Максим Ходак започва своята юридическа кариера в Clifford Chance Брюксел през 2002 г. Впоследствие работи като юрисконсулт в ING Bank в Холандия. През 2005 г. той беше помолен да се присъедини към международен телевизионен канал като главен съветник и управляващ директор на холдинговата компания, за да подкрепи предприятието в неговия международен растеж и разширяване от Холандия. От 2009 г. Максим Ходак напълно продължи да предоставя правни услуги на различни евразийски клиенти в Холандия с акцент върху корпоративното и договорно право, международното данъчно облагане, структурирането на активите и проектното финансиране.

Максим Ходак има магистърска степен по право (Университет в Амстердам) и следдипломна степен на професионално образование в областта на инвестиционното финансиране (EHSAL Management School, Брюксел). Максим Ходак освен това е зает с продължаващото нидерландско юридическо и данъчно образование.

Law & More B.V.