Макс Мендор е мениджър и маркетинг мениджър в Law & More, Той притежава широк спектър от технически умения и познания за организацията и управлението на компаниите.
Макс Мендор получи магистърска степен по международни отношения от Киевския славянски университет. Има повече от 15 години опит в развитието на бизнеса. В рамките на Law & More Макс Мендор е зает с работата по медийните комуникации на фирмата.

Макс Мендор

Макс Мендор Снимка

Макс Мендор е мениджър и маркетинг мениджър в Law & More, Той притежава широк спектър от технически умения и познания за организацията и управлението на компаниите.

Макс Мендор получи магистърска степен по международни отношения от Киевския славянски университет. Има повече от 15 години опит в развитието на бизнеса. В рамките на Law & More Макс Мендор е зает с работата по медийните комуникации на фирмата.

Law & More B.V.