Какво е препоръчано писмо

Регистрирано писмо е писмо, което се записва и проследява през цялото време в пощенската система и изисква пощальонът да получи подпис, за да го достави. Много договори като застрахователни полици и правни документи посочват, че уведомяването трябва да бъде под формата на препоръчано писмо. Регистрирайки писмо, подателят има правен документ, който показва, че съобщението е доставено.

Сподели