Какво е асоцииран адвокат

Асоцииран адвокат е адвокат и служител в адвокатска кантора, който не притежава дялов дял като съдружник.

Сподели