Какви са различните видове право

Въпреки че има много различни видове право, които могат да бъдат изучавани и разглеждани, често е най-лесно да се групират в две основни категории: публични закони и частни закони. Публичните закони са тези, установени от правителството с цел по-добра организация и регулиране на поведението на гражданите, които често включват наказателни закони и конституционни закони. Частните закони са тези, които са създадени, за да подпомогнат регулирането на бизнес и частните споразумения между физически лица, обикновено включително деликтно право и закони за собствеността. Тъй като законът е толкова широк принцип, законът е разделен на пет области на правото; конституционно право, административно право, наказателно право, гражданско право и международно право.

Law & More B.V.