На какво се основава издръжката

Съществува обширен списък от фактори при определяне дали да се присъжда издръжка като:

 • Той има финансови нужди на страната, която иска издръжка
 • Способността на платеца да плати
 • Начинът на живот, който двойката се радваше по време на брака
 • Какво може да спечели всяка страна, включително какво всъщност печели, както и капацитета им за печалба
 • Продължителността на брака
 • Деца

Страната, която е длъжна да плаща издръжка, в повечето случаи ще бъде задължена да плаща определена сума всеки месец за период, който ще бъде посочен в решението на двойката за развод или споразумение за споразумение. Изплащането на издръжка обаче не трябва да се извършва за неопределен период от време. Има случаи, в които задължената страна може да спре да плаща издръжка. Изплащането на издръжка може да спре в следните случаи:

 • Получателят се жени повторно
 • Децата достигат възрастта на зрялост
 • Съдът решава, че след разумен период от време получателят не е положил задоволителни усилия да се самоиздържа.
 • Платецът се пенсионира, след което съдия може да реши да промени размера на издръжката, която трябва да бъде платена,
 • Смъртта на която и да е от страните.
Law & More B.V.