Без развод по вина

Разводът без вина е развод, при който прекратяването на брака не изисква доказване на неправомерни действия от никоя от страните. Законите, предвиждащи развод без вина, позволяват на семейния съд да разреши развод в отговор на петиция от която и да е от страните по брака, без да се изисква от молителя да представи доказателства, че ответникът е извършил нарушение на брачния договор. Най-честата причина за възникване на разводи без грешки се дължи на непримирими различия или конфликт на личността, което означава, че двойката не е била в състояние да реши своите различия.

Law & More B.V.