Основания за развод

Ако разводът по взаимно съгласие не е опция, можете да обмислите едностранно започване на процедура по развод поради мотивираното непоправимо нарушаване на брака. Бракът е непоправимо нарушен, когато продължаването на съжителството между съпрузите и неговото възобновяване е станало разумно невъзможно поради това прекъсване. Конкретни факти, показващи непоправимото нарушаване на брака, могат да бъдат например прелюбодейство или преставане да живеят заедно в брачен дом.

Law & More B.V.