Попечителство над деца след развод

Попечителството над деца включва както задължението, така и правото на родител да отглежда и да се грижи за непълнолетното си дете. Това се отнася до физическото благосъстояние, безопасността и развитието на непълнолетното дете. Когато родителите, упражняващи съвместни родителски правомощия, решат да подадат молба за развод, родителите по принцип ще продължат да упражняват родителската власт съвместно.

Възможни са изключения: съдът може да реши, че единият от родителите има пълни родителски правомощия. При вземането на това решение обаче най-добри са интересите на детето. Такъв е случаят, когато съществува неприемлив риск детето да бъде хванато в капан или загубено между родителите (и тази ситуация е малко вероятно да се подобри достатъчно в краткосрочен план) или когато промяната на родителските права е иначе необходима, за да обслужва най-добрия интерес на детето.

Law & More B.V.