Анулиран

Когато анулиран брак, това означава, че съюзът е обявен за недействителен и недействителен. По същество се смята, че бракът никога не е съществувал на първо място. Това се различава от развода по това, че разводът отбелязва края на валиден съюз, но бракът все още се признава за съществуващ. За разлика от развода и смъртта, развалянето на брака води до несъществуване на брака в очите на закона, което може да засегне разделянето на собствеността и попечителството над деца.

Law & More B.V.