Какво е стратегическо управление

Стратегическото управление е управлението на ресурсите на организацията за постигане на нейните цели и задачи. Стратегическото управление включва поставяне на цели, анализ на конкурентната среда, анализ на вътрешната организация, оценка на стратегиите и гарантиране, че мениджмънтът разгръща стратегиите в цялата организация.

Law & More B.V.