Какво е юридически договор

Юридическият договор е правно приложимо споразумение между две или повече страни. Може да бъде устно или писмено. Обикновено дадена страна обещава да направи нещо за другата в замяна на изгода. Юридическият договор трябва да има законна цел, взаимно съгласие, обмисляне, компетентни страни и истинско съгласие, за да бъде изпълним.

Law & More B.V.