Надзорният съвет

Надзорният съвет

Надзорният съвет (наричан по-долу „SB“) е орган на BV и NV, който има надзорна функция върху политиката на управителния съвет и общите дела на дружеството и свързаното с него предприятие (член 2: 140/250, параграф 2 на нидерландския граждански кодекс („DCC“). Целта на тази статия е да даде общо обяснение на този корпоративен орган. Първо, обяснено е кога SB е задължителен и как е създаден. Второ, разглеждат се основните задачи на НС. След това се обясняват правните правомощия на НС. След това се обсъждат разширените правомощия на НС в двустепенна бордова компания. И накрая, тази статия завършва с кратко резюме като заключение.

Надзорният съвет

Допълнителната настройка и нейните изисквания

По принцип назначаването на SB не е задължително за NV и BV. Това е различно в случая на задължителна двустепенна бордова компания (вижте също по-долу). Това може да бъде и задължение, произтичащо от няколко секторни регламента (например за банки и застрахователи съгласно член 3:19 от Закона за финансов надзор). Надзорните директори могат да бъдат назначени само ако има законово основание за това. Въпреки това Камарата на предприятията може да назначи надзорен директор като специална и последна разпоредба в процедурата за запитване, за които не се изисква такава основа. Ако някой избере институция на НС по избор, следователно трябва да включи този орган в устава (при учредяването на дружеството или по-късно чрез изменение на устава). Това може да се направи, например, чрез създаване на органа директно в устава или чрез поставяне в зависимост от решение на корпоративен орган като общото събрание на акционерите („ОСА“). Също така е възможно институцията да бъде зависима от предоставяне на време (например една година след създаването на дружеството), след което не се изисква допълнителна резолюция. За разлика от борда, не е възможно да се назначават юридически лица за надзорни директори.

Надзорни директори срещу неизпълнителни директори

Освен SB в двустепенна конструкция, също така е възможно да се избере едностепенна дъска. В този случай съветът се състои от два вида директори, а именно изпълнителни директори и неизпълнителни директори. Задълженията на неизпълнителните директори са същите като тези на надзорните директори в НС. Следователно тази статия се отнася и за директори, които не са изпълнителни директори. Понякога се твърди, че тъй като изпълнителните и неизпълнителните директори седят в един и същ орган, има по-нисък праг за отговорност на неизпълнителните директори поради по-добра възможност за информация. По този въпрос обаче мненията са разделени и освен това зависи много от обстоятелствата по случая. Не е възможно да има както директори, които не са изпълнителни директори, така и НС (член 2: 140/250, параграф 1 от DCC).

Задължения на надзорния съвет

Законовите задължения на Управителния съвет се свеждат до надзорни и консултативни задължения по отношение на управителния съвет и общите дела на дружеството (член 2: 140/250, параграф 2 от DCC). Освен това НС има задължение и като работодател на управителния съвет, тъй като той решава или поне има голямо влияние върху подбора, (пре) назначаването, спирането, освобождаването, възнаграждението, разпределението на задълженията и развитието на членовете на управителния съвет . Няма обаче йерархична връзка между управителния съвет и УС. Те са два различни корпоративни органа, всеки със свои задължения и правомощия. Основните задачи на НС са разгледани по-подробно по-долу.

Надзорна задача

Надзорната задача предполага, че НС наблюдава политиката на управление и общия ход на събитията. Това включва например функционирането на управлението, стратегията на компанията, финансовото състояние и свързаното с това отчитане, рисковете на компанията, спазването и социалната политика. Освен това надзорът на SB в дружеството майка се разпростира и върху груповата политика. Освен това става въпрос не само за надзор след факта, но и за оценка на (дългосрочната) политика, която предстои да бъде приложена (например инвестиции или политически планове) по разумен начин в границите на автономността на управлението. Съществува и колегиален надзор за надзорните директори по отношение един на друг.

Консултативна роля

Освен това има съветническа задача на НС, която се отнася и до общите линии на политиката на управление. Това не означава, че се изисква съвет за всяко решение, взето от ръководството. В крайна сметка вземането на решения за ежедневното управление на компанията е част от задачата на ръководството. Независимо от това, НС може да дава поискани и нежелани съвети. Този съвет не трябва да се спазва, тъй като съветът, както беше казано, е автономен в своите решения. Независимо от това, съветите на SB трябва да се следват сериозно с оглед на тежестта, която SB придава на съвета.

Задълженията на НС не включват правомощието да представлява. По принцип нито НС, нито отделните негови членове са упълномощени да представляват БВ или НВ (с изключение на няколко законоустановени изключения). Следователно това не може да бъде включено в устава, освен ако не следва от закона.

Правомощия на надзорния съвет

Освен това НС има редица правомощия, произтичащи от законовия закон или устава. Това са някои от важните законови правомощия на НС:

  • Прекратяване на правомощията на директорите, освен ако в устава не е предвидено друго (член 2: 147/257 DCC): временно отстраняване на директора от неговите задължения и правомощия, като участие в процеса на вземане на решения и представителство.
  • Вземане на решения в случай на конфликт на интереси на членовете на управителния съвет (член 2: 129/239, подраздел 6 DCC).
  • Одобряване и подписване на предложение за управление за сливане или разделяне (член 2: 312 / 334f под 4 DCC).
  • Одобряване на годишните отчети (член 2: 101/210, подраздел 1 DCC).
  • В случай на регистрирана компания: спазване, поддържане и оповестяване на структурата на корпоративно управление на компанията.

Надзорният съвет в законоустановената двустепенна компания

Както бе споменато по-горе, задължително е да се създаде НС в уредената двустепенна компания. Освен това този съвет има допълнителни законови правомощия, за сметка на авторитета на Общото събрание на акционерите. Съгласно двустепенната система на борда, НС има правомощия да одобрява важни управленски решения. Освен това, при пълната двустепенна система на борда, НС има правомощието да назначава и освобождава членове на управителния съвет (член 2: 162/272 DCC), докато в случай на редовно или ограничено двустепенно дружество това е правомощието от GMS (член 2: 155/265 DCC). И накрая, в законно двустепенно дружество НС се назначава и от Общото събрание на акционерите, но НС има законово право да номинира надзорни директори за назначаване (член 2: 158/268 (4) DCC). Въпреки факта, че ОСА и Работният съвет могат да направят препоръка, НС не е обвързан от това, с изключение на обвързващата номинация за една трета от НС от СО. ОСА може да откаже номинацията с абсолютно мнозинство от гласовете и ако това представлява една трета от капитала.

Заключение

Дано тази статия ви даде добра представа за SB. За да обобщим, следователно, освен ако задължение произтича от конкретно законодателство или когато се прилага двустепенната система на борда, назначаването на управителен съвет не е задължително. Искате ли да го направите? Ако е така, това може да бъде включено в устава по различни начини. Вместо SB може да се избере и едностепенна структура на дъската. Основните задачи на НС са надзор и съвети, но освен това НС може да се разглежда и като работодател на ръководството. Много правомощия произтичат от закона и могат да произтекат от устава, най-важните от които сме изброили по-долу. И накрая, посочихме, че в случай на двустепенна компания на борда, от GMS се дават редица правомощия на НС и това, което те включват.

Имате ли още въпроси, след като прочетете тази статия относно надзорния съвет (неговите задължения и правомощия), създаването на надзорен съвет, едностепенната и двустепенната система на борда или задължителната двустепенна компания на борда? Можете да се свържете Law & More за всичките ви въпроси по този въпрос, но и по много други. Нашите адвокати са широко специализирани, наред с други, в корпоративното право и винаги са готови да ви помогнат.

Настройки за поверителност
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване, докато използваме нашия уебсайт. Ако използвате нашите услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на вашия уеб браузър. Също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете съгласието си по-долу, за да разрешите вграждане на такива трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за Поверителност
Law & More B.V.