Планирате ли да продадете вашата компания?

Апелативен съд в Амстердам

Тогава е разумно да поискате подходящи съвети относно задълженията във връзка със съвета на работниците на вашата компания. По този начин можете да избегнете потенциално препятствие пред процеса на продажба. В неотдавнашно решение на Апелативния съд в Амстердам отделът Enterprise реши, че продаващото юридическо лице и неговите акционери са нарушили задължението си да се грижат към работния съвет на продадената компания. Търговското юридическо лице и неговите акционери не предоставиха навременна и достатъчна информация на съвета на работниците, те не успяха да включат работния съвет при търсене на съвет за издаване на задания на експерти и не се консултираха с работния съвет навреме и преди към молбата за съвет. Следователно решението за продажбата на компанията не е взето разумно. Решението и последиците от него трябва да бъдат отменени. Това е нежелана и ненужна ситуация, която би могла да бъде предотвратена.

2018-01-12

Сподели
Law & More B.V.