Много голямо значение се придава на правото на стачка на работниците ...

В Холандия голямо значение се отдава на правото на стачка на работниците. Холандските работодатели трябва да толерират стачки, включително негативните последици, които това може да има за тях, стига да се спазват „правилата за игра“. За да гарантира, че служителите не се възпират от използването на това право, нидерландският централен апелативен съвет реши, че стачката не трябва да засяга височината на обезщетението за безработица. Това означава, че дневната заплата на служителя, въз основа на която се изчислява обезщетението за безработица, не бива да се влияе негативно от стачка.

11-04-2017

Сподели