Представете си това: попадате на оферта в интернет, която изглежда твърде добра, за да е истина ...

Представете си това: попадате на оферта в интернет, която изглежда твърде добра, за да е вярна. Поради печатна грешка, този красив лаптоп носи цена от 150 евро, вместо 1500 евро. Бързо решавате да се възползвате от тази сделка и решавате да закупите лаптопа. Може ли магазинът все още да анулира продажбата? Отговорът зависи от това доколко цената се различава от реалната цена. Когато размерът на разликата в цената предполага, че цената не може да бъде правилна, се очаква потребителят да проучи тази разлика в цената до известна степен. Това може да бъде различно в случай на разлики в цените, които не предизвикват пряко подозрение.

24-03-2017

Share