В съдебните спорове винаги може да се очакват много спорове ...

Върховният съд на Холандия

В съдебните спорове винаги може да се очаква много спорове и той каза-каза-тя. За допълнително изясняване на случая съдът може да разпореди изслушването на свидетели. Една от характеристиките на такова изслушване е спонтанността. За да получите отговорите възможно най-непроучени, изслушването ще се проведе „спонтанно“ пред съдията. Върховният съд на Нидерландия определи, че е разрешено от гледна точка на процедурната икономия съдебното заседание да се проведе въз основа на предварително писмено изявление. В този конкретен случай от 23 декември в противен случай щеше да бъде излишно много време да бъдат изслушани всичките шестима свидетели. Важно е обаче съответно съдът да вземе предвид факта, че тези писмени изявления могат да причинят намалена надеждност при преценката на доказателствата.

 

Сподели
Law & More B.V.