На 1 януари на основание влиза в сила френски закон ...

На 1 януари влиза в сила френски закон, въз основа на който служителите могат да изключват смартфоните си извън работно време и по този начин да отнемат достъпа до работния си имейл. Тази мярка е следствие от засиленото налягане винаги да бъде на разположение и свързано, което доведе до голям брой неплатени извънредни трудови и здравословни проблеми. Големите компании с 50 или повече служители са длъжни да преговарят със своите служители относно специфичните правила, които ще се прилагат за тях. Ще последват ли холандците?

Share