Промяна на холандската конституция: телекомуникациите, чувствителни към поверителност, по-добре защитени в бъдеще

На 12 юли 2017 г. нидерландският сенат одобри единодушно предложението на министъра на вътрешните работи и отношенията с Кралство Пластерк за по-добро защита на поверителността на електронната поща и други телекомуникации, чувствителни към поверителността. Член 13, параграф 2 от Конституцията на Нидерландия гласи, че секретността на телефонните разговори и телеграфната комуникация е неприкосновена. Въпреки това, като се има предвид скорошното огромно развитие в сектора на далекосъобщенията, член 13, параграф 2 се нуждае от актуализация. Предложението за новия текст е следното: „всеки има право да спазва тайната на своята кореспонденция и телекомуникации“. Започна процедурата за промяна на член 13 от Конституцията на Холандия.

2017-07-12

Share