Незабавно уволнение

Незабавно уволнение

И служителите, и работодателите могат да влязат в контакт с уволнението по различни начини. Избираш ли сам или не? И при какви обстоятелства? Един от най-драстичните начини е незабавното уволнение. Така ли е? Тогава трудовият договор между служителя и работодателя ще приключи моментално. В рамките на трудовото правоотношение тази възможност се наема както на работодателя, така и на служителя. Решението относно този вид уволнение обаче не може да бъде взето за една нощ от никоя от страните. И в двата случая се прилагат определени условия за валидно уволнение и страните имат определени права и задължения.

Незабавно уволнение

За валидно незабавно уволнение и работодателят, и служителят трябва да отговарят на следните законови изисквания.

  • Спешна причина. Обстоятелствата трябва да са такива, че една от страните е принудена да го уволни. Това трябва да се отнася до действия, характеристики или поведение на една от страните, в резултат на което не може разумно да се очаква, че другата страна ще продължи трудовия договор. По-конкретно, това може да бъде заплаха, измама или сериозна опасност за живота или здравето на работното място. Друга причина може да е липсата на адекватно осигуряване на помещение и съвет от работодателя, въпреки че това е договорено.
  • Незабавно уволнение. Ако впоследствие работодателят или служителят пристъпи към уволнение с незабавно действие, това уволнение трябва да бъде дадено или взето незабавно, т.е. веднага след въпросния инцидент или виновна дейност. Освен това на страните е разрешено да отделят кратко време преди да пристъпят към такова уволнение, например за получаване на правен съвет или за започване на разследване. Ако една от страните чака твърде дълго, това изискване вече не може да бъде изпълнено.
  • Незабавно уведомяване. В допълнение, спешната причина трябва да бъде съобщена на другата въпросна страна незабавно, т.е. незабавно при незабавно уволнение.

Ако тези изисквания не са изпълнени, уволнението е невалидно. Спазени ли са и трите от горните условия? Тогава трудовият договор между страните приключва с незабавно действие. За такова уволнение не е необходимо да се изисква разрешение от UWV или подрайонен съд и не трябва да се спазва срок за предизвестие. В резултат на това страните имат определени права и задължения. Кои права или задължения са, е разгледано по-долу. 

Такса за преход

Ако служителят е лицето, което реши да уволни незабавно, например поради сериозни виновни действия или пропуски от страна на работодателя, служителят, който е бил нает най-малко 2 години, има право на преходно плащане. Дали работодателят ще пристъпи към уволнение незабавно? В този случай служителят по принцип няма право на преходно плащане, ако уволнението е резултат от сериозни виновни действия или пропуски от страна на служителя. Подрегионалният съд по изключение може да определи друго. В този случай работодателят може да се наложи да заплати (частично) преходната такса на служителя. Искате ли да знаете повече за условията или изчисляването на преходна такса? След това се свържете с адвокатите на Law & More.

Компенсация по спешна причина поради умисъл или вина

Ако служителят незабавно подаде оставка по спешна причина поради умисъл или вина от страна на работодателя, работодателят ще дължи обезщетение на съответния служител. Това обезщетение зависи от заплатите на служителя и трябва да бъде най-малко равно на сумата, която служителят би получил като заплата през законоустановения срок за предизвестие. Подрайонният съд може също да намали или увеличи това обезщетение по справедливост. И обратно, служителят трябва също да плати съпоставимо обезщетение на своя работодател в резултат на неговото умисъл или вина и подрайонният съд също може да коригира размера на това обезщетение.

Не сте съгласни с уволнението

Като работодател не сте ли съгласни с незабавното уволнение, взето от вашия служител? В такъв случай в рамките на 2 месеца от деня, в който трудовият договор със служителя ви е прекратен поради незабавно уволнение, можете да поискате от подрайонен съд да ви отпусне обезщетение, което вашият служител трябва да ви изплати. В случай на договор с опция за анулиране, подрайонният съд може да присъди обезщетение за игнориране на срока за предизвестие. Тогава това обезщетение е равно на заплатата, която би получил вашият служител за приложимия период на предизвестие.

Служител ли сте и не сте ли съгласен с решението на вашия работодател да ви уволни незабавно? След това можете да оспорите това уволнение и да поискате от окръжния съд да отмени уволнението. Вместо това можете да поискате обезщетение от подрайонния съд. И двете искания трябва да бъдат подадени и до подрайонния съд 2 месеца след деня, в който договорът е прекратен чрез уволнение по съкратено основание. В това съдебно производство работодателят ще трябва да докаже, че незабавното уволнение отговаря на изискванията. Практиката показва, че за работодателя обикновено е трудно да определи спешната причина за уволнението. Ето защо работодателят трябва да вземе предвид, че в такъв случай съдията ще се произнесе в полза на служителя. Ако впоследствие като служител не сте съгласни с решението на подрайонния съд, можете да обжалвате това.

За да се избегнат съдебни производства, може да е разумно да се реши след консултация между страните да сключи споразумение за уреждане и по този начин да превърне уволнението с незабавно действие в уволнение по взаимно съгласие. Такова споразумение за уреждане може да донесе ползи и за двете страни, като краткосрочна сигурност и евентуално право на обезщетения за безработица за служителя. Служителят няма това право в случай на незабавно уволнение.

Предстои ви незабавно уволнение? Тогава е важно да сте информирани за вашата правна позиция и последиците от нея. В Law & More ние разбираме, че уволнението е една от най-мащабните мерки в законодателството за заетостта, която има далечни последици както за работодателя, така и за служителя. Ето защо ние подхождаме към личен подход и заедно с вас можем да преценим вашата ситуация и възможностите. Law & MoreАдвокатите са експерти в областта на закона за уволненията и с удоволствие ще Ви предоставят правни съвети или помощ по време на процедура по уволнение. Имате ли други въпроси относно уволнението? Моля свържете се Law & More или посетете нашия уебсайт Уволнение.сайт.

Настройки за поверителност
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване, докато използваме нашия уебсайт. Ако използвате нашите услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на вашия уеб браузър. Също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете съгласието си по-долу, за да разрешите вграждане на такива трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за Поверителност
Law & More B.V.