Всеки трябва да пази Холандия в цифрово отношение, казва Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Всеки трябва да пази Холандия в цифрово отношение, казва Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

Много е трудно да си представим живота си без интернет. Това прави живота ни лесен, но от друга страна носи много рискове. Технологиите се развиват бързо и скоростта на киберпрестъпността се увеличава.

Киберсигурност

Dijkhoff (заместник-държавен секретар на Nederlands) отбелязва в Cybersecuritybeeld Nederland 2017, че холандската цифрова устойчивост не е актуална. Според Dijkhoff, всички - правителство, бизнес и граждани - са длъжни да поддържат Холандия в цифрово отношение. Публично-частно сътрудничество, инвестиране в знания и изследвания, създаване на специален фонд - това са най-важните области на фокус, когато говорим за киберсигурност.

Сподели
Law & More B.V.