Разходите за използването на вашия мобилен телефон в чужбина бързо намаляват

В наши дни вече е много по-рядко да се прибирате в (неволно) висока телефонна сметка от няколкостотин евро след годишното, заслужено пътуване в Европа. Разходите за използване на мобилен телефон в чужбина са намалели с повече от 90% в сравнение с последните 5 до 10 години. В резултат на усилията на Европейската комисия разходите за роуминг (накратко: разходи, направени с цел да се даде възможност на доставчика да използва мрежата на чуждестранен доставчик) дори ще бъдат напълно премахнати на 15 юни 2017 г. От тази дата, разходите за използване на чужди телефони в Европа ще бъдат приспаднати от пакета ви като обичайните разходи срещу нормална тарифа.

24-04-2017

Share