Според цифрите и цифрите на холандския ДОИ ...

Според числа и цифри на холандския SER (Социален и икономически съвет на Холандия), количеството на сливанията на Холандия е скочило рязко. В сравнение с 2015 г. броят на сливанията се е увеличил с 22% през 2016 г. Тези сливания се осъществяват главно в сектора на услугите и индустрията. Също така компаниите от нестопанския сектор се сливат нетърпеливо. Ако тези цифри ви насърчат - като предприемач - да започнете да мислите за сливания, моля, не забравяйте да обърнете внимание на приложимия Кодекс за сливания (Fusiegedragsregels)!

Сподели